Thành viên:

Jakomar

Đăng ký phát âm của Jakomar

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
10/05/2015 čekali [hr] phát âm čekali Của KaticaSt
09/05/2015 moramo [hr] phát âm moramo Của KaticaSt
09/05/2015 čekajmo [hr] phát âm čekajmo Của KaticaSt
09/05/2015 dvorca [hr] phát âm dvorca Của arogosic
09/05/2015 sjednimo [hr] phát âm sjednimo Của KaticaSt
09/05/2015 čekajte [hr] phát âm čekajte Của KaticaSt
09/05/2015 najprije [hr] phát âm najprije Của KaticaSt
09/05/2015 djevojke [hr] phát âm djevojke Của KaticaSt
09/05/2015 obilazak [hr] phát âm obilazak Của KaticaSt
09/05/2015 razgledati [hr] phát âm razgledati Của KaticaSt
09/05/2015 sigurno [hr] phát âm sigurno Của KaticaSt
09/05/2015 galantni [hr] phát âm galantni Của arogosic
09/05/2015 pozivam [hr] phát âm pozivam Của KaticaSt
09/05/2015 stanemo [hr] phát âm stanemo Của KaticaSt
09/05/2015 predlažem [hr] phát âm predlažem Của KaticaSt
09/05/2015 zaustavimo [hr] phát âm zaustavimo Của KaticaSt
09/05/2015 potrebno [hr] phát âm potrebno Của KaticaSt
09/05/2015 krajolici [hr] phát âm krajolici Của KaticaSt
09/05/2015 situacija [hr] phát âm situacija Của KaticaSt
09/05/2015 istoku [hr] phát âm istoku Của KaticaSt
09/05/2015 sjeveru [hr] phát âm sjeveru Của KaticaSt
09/05/2015 razlika [hr] phát âm razlika Của KaticaSt
09/05/2015 pogledati [hr] phát âm pogledati Của KaticaSt
09/05/2015 restoran [hr] phát âm restoran Của arogosic
09/05/2015 Miljana [hr] phát âm Miljana Của teilki
09/05/2015 dvoraca [hr] phát âm dvoraca Của arogosic
09/05/2015 blizini [hr] phát âm blizini Của KaticaSt
09/05/2015 pejsaže [hr] phát âm pejsaže Của arogosic
09/05/2015 ptice [hr] phát âm ptice Của KaticaSt
09/05/2015 grmlju [hr] phát âm grmlju Của arogosic