Thành viên:

Jeremy

Đăng ký phát âm của Jeremy

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
11/03/2009 les bleus [fr] phát âm les bleus 0 bình chọn
11/03/2009 dio [it] phát âm dio Của ALaNTuSeK