Thành viên:

JoyJoy

Đăng ký phát âm của JoyJoy

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/05/2013 räkiä [fi] phát âm räkiä 0 bình chọn
31/05/2013 syylä [fi] phát âm syylä 0 bình chọn
31/05/2013 luritus [fi] phát âm luritus 0 bình chọn
31/05/2013 jalkapallojoukkue [fi] phát âm jalkapallojoukkue 0 bình chọn
31/05/2013 puolijoukkue [fi] phát âm puolijoukkue 0 bình chọn
31/05/2013 mustekynä [fi] phát âm mustekynä 0 bình chọn
31/05/2013 ovisarana [fi] phát âm ovisarana 0 bình chọn
31/05/2013 elintarviketurvallisuusvirasto [fi] phát âm elintarviketurvallisuusvirasto 0 bình chọn
31/05/2013 ryytyä [fi] phát âm ryytyä 0 bình chọn
31/05/2013 narina [fi] phát âm narina 0 bình chọn
31/05/2013 liikavarvas [fi] phát âm liikavarvas 0 bình chọn
31/05/2013 vanukas [fi] phát âm vanukas 0 bình chọn
31/05/2013 tyrnimarja [fi] phát âm tyrnimarja 0 bình chọn
31/05/2013 menen [fi] phát âm menen 0 bình chọn
31/05/2013 duuri [fi] phát âm duuri 0 bình chọn
31/05/2013 pärskyttää [fi] phát âm pärskyttää 0 bình chọn
31/05/2013 intervalli [fi] phát âm intervalli 0 bình chọn
31/05/2013 Moi kaikki! [fi] phát âm Moi kaikki! 0 bình chọn
11/04/2013 rääkkääkään [fi] phát âm rääkkääkään 0 bình chọn
11/04/2013 suomen kieli [fi] phát âm suomen kieli 0 bình chọn
11/04/2013 raudoitusseppä [fi] phát âm raudoitusseppä 0 bình chọn
11/04/2013 suurkaupunkilaismainen [fi] phát âm suurkaupunkilaismainen 0 bình chọn
11/04/2013 yhteenvetolomake [fi] phát âm yhteenvetolomake 0 bình chọn
11/04/2013 aragoniitti [fi] phát âm aragoniitti 0 bình chọn
11/04/2013 berliininmunkki [fi] phát âm berliininmunkki 0 bình chọn
11/04/2013 kalsiitti [fi] phát âm kalsiitti 0 bình chọn
11/04/2013 ei kestä [fi] phát âm ei kestä 0 bình chọn
08/03/2013 hyvää naistenpäivää [fi] phát âm hyvää naistenpäivää 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2012 induktio [fi] phát âm induktio 0 bình chọn
05/11/2012 irrationaalinen [fi] phát âm irrationaalinen 0 bình chọn