Thành viên:

JunjouLover

Đăng ký phát âm của JunjouLover

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/08/2010 culege [ro] phát âm culege 0 bình chọn
21/08/2010 lampadar [ro] phát âm lampadar 0 bình chọn
21/08/2010 urmare [ro] phát âm urmare 0 bình chọn
21/08/2010 culegător [ro] phát âm culegător 0 bình chọn
21/08/2010 scruta [ro] phát âm scruta 0 bình chọn
21/08/2010 răzbunare [ro] phát âm răzbunare 0 bình chọn
21/08/2010 răzbuna [ro] phát âm răzbuna 0 bình chọn
21/08/2010 război [ro] phát âm război 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/08/2010 urare [ro] phát âm urare 0 bình chọn
21/08/2010 crescut [ro] phát âm crescut 0 bình chọn
21/08/2010 ranchiună [ro] phát âm ranchiună 0 bình chọn
21/08/2010 colindător [ro] phát âm colindător 0 bình chọn
21/08/2010 răzbunător [ro] phát âm răzbunător 0 bình chọn
21/08/2010 pică [ro] phát âm pică 0 bình chọn
21/08/2010 urător [ro] phát âm urător 0 bình chọn
21/08/2010 ură [ro] phát âm ură 0 bình chọn
21/08/2010 războinic [ro] phát âm războinic 0 bình chọn