Thành viên:

Kalira

Đăng ký phát âm của Kalira

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/03/2012 copacetic [en] phát âm copacetic 1 bình chọn
05/03/2012 commonality [en] phát âm commonality 0 bình chọn
05/03/2012 microcirculatory [en] phát âm microcirculatory 0 bình chọn
05/03/2012 The Three Musketeers [en] phát âm The Three Musketeers 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/03/2012 centrifugation [en] phát âm centrifugation 0 bình chọn