Thành viên:

Karoole

Đăng ký phát âm của Karoole

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/04/2010 Laplandija [lt] phát âm Laplandija 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/04/2010 balta [f.] [lt] phát âm balta [f.] 1 bình chọn
15/04/2010 juoda (bdv. f.) [lt] phát âm juoda (bdv. f.) 1 bình chọn
15/04/2010 į sveikatą! (į̃ sveikãtą) [lt] phát âm į sveikatą! (į̃ sveikãtą) -1 bình chọn