Thành viên:

Kawdek

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Kawdek

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Cụm từ Phát âm Thông tin
08/11/2018 禮失而求諸野 [ltc] phát âm 禮失而求諸野 0 bình chọn
12/08/2018 へい、九つでい [ja] phát âm へい、九つでい Của thành viên Forvo Ẩn danh
12/08/2018 今何時でい [ja] phát âm 今何時でい Của thành viên Forvo Ẩn danh
12/08/2018 べっぴんさん、べっぴんさん、一つ飛ばしてべっぴんさん [ja] phát âm べっぴんさん、べっぴんさん、一つ飛ばしてべっぴんさん Của thành viên Forvo Ẩn danh