Thành viên:

Kawdek

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Kawdek

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
14/03/2020 東漢(やまとのあや) [ja] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
14/03/2020 依羅(よさみ) [ja] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
14/03/2020 山部(やまべ) [ja] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
14/03/2020 津守 [ja] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
14/03/2020 神別 [ja] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
14/03/2020 島取 [ja] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
14/03/2020 塩屋 [ja] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
14/03/2020 境部 [ja] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
14/03/2020 車持 [ja] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
14/03/2020 紀伊國造 [ja] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
14/03/2020 片野 [ja] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
14/03/2020 石上(いそのかみ) [ja] phát âm 石上(いそのかみ) Của moecika
14/03/2020 石上 [ja] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
14/03/2020 伊勢大鹿 [ja] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
14/03/2020 弓削 [ja] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
14/03/2020 波羅蜜多 [wuu] phát âm 波羅蜜多 Của zzl301x
14/03/2020 波羅蜜多 [hak] phát âm 波羅蜜多 Của Nelson98
14/03/2020 波羅蜜多 [nan] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
14/03/2020 波羅蜜多 [ja] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
14/03/2020 波羅蜜多 [ltc] phát âm 波羅蜜多 0 bình chọn
14/03/2020 波羅蜜多 [yue] phát âm 波羅蜜多 Của nickel9740
14/03/2020 波羅蜜多 [zh] phát âm 波羅蜜多 Của CiscoFromChina
14/03/2020 魔魅 [ja] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
14/03/2020 蛇苺 [ja] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
14/03/2020 犬槇 [ja] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
14/03/2020 合歓 [ja] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
14/03/2020 禊萩 [ja] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
14/03/2020 赤四手 [ja] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
14/03/2020 御蓼 [ja] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
14/03/2020 貉藻 [ja] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm