Thành viên:

KieliAnne

Đăng ký phát âm của KieliAnne

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
07/05/2009 cleithrophobia [en] phát âm cleithrophobia Của paulzag
07/05/2009 batrachophobia [en] phát âm batrachophobia Của extrabatteries
07/05/2009 athazagoraphobia [en] phát âm athazagoraphobia Của extrabatteries
07/05/2009 gymnasium [en] phát âm gymnasium Của TopQuark
07/05/2009 holocaust [en] phát âm holocaust Của wordfactory
06/05/2009 Orillia [en] phát âm Orillia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất