Thành viên:

KiusaOni

Đăng ký phát âm của KiusaOni

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/06/2013 Lago di Trasimeno [it] phát âm Lago di Trasimeno 0 bình chọn
03/06/2013 D'Amore [it] phát âm D'Amore 0 bình chọn
03/06/2013 potrete [it] phát âm potrete 0 bình chọn
03/06/2013 dimenticandosene [it] phát âm dimenticandosene 1 bình chọn
23/11/2012 Trebbiano d’Abruzzo [it] phát âm Trebbiano d’Abruzzo 0 bình chọn
23/11/2012 Casal Bordino [it] phát âm Casal Bordino 0 bình chọn
23/11/2012 Cerasuolo d'Abruzzo [it] phát âm Cerasuolo d'Abruzzo 0 bình chọn
23/11/2012 Villamagna [it] phát âm Villamagna 0 bình chọn
23/11/2012 Colline Pescaresi [it] phát âm Colline Pescaresi 0 bình chọn
23/11/2012 Colline Teatine [it] phát âm Colline Teatine 0 bình chọn
23/11/2012 Colline Frentane [it] phát âm Colline Frentane 0 bình chọn
23/11/2012 Cantina Tollo [it] phát âm Cantina Tollo 0 bình chọn
23/11/2012 Terre di Chieti [it] phát âm Terre di Chieti 0 bình chọn
23/11/2012 Colli del Sangro [it] phát âm Colli del Sangro 0 bình chọn
23/11/2012 Terre Aquilane [it] phát âm Terre Aquilane 0 bình chọn
21/11/2012 vivrò [it] phát âm vivrò 0 bình chọn
21/11/2012 proponente [it] phát âm proponente 0 bình chọn
21/11/2012 veduto [it] phát âm veduto 0 bình chọn
21/11/2012 incontrato [it] phát âm incontrato 0 bình chọn
20/11/2012 affamata [it] phát âm affamata 0 bình chọn
20/10/2012 incontrata [it] phát âm incontrata 0 bình chọn
16/10/2012 Agrumi [it] phát âm Agrumi 0 bình chọn
16/10/2012 Artemide Endomione [it] phát âm Artemide Endomione 0 bình chọn
16/10/2012 Stabia [it] phát âm Stabia 0 bình chọn
16/10/2012 Capitolini [it] phát âm Capitolini 0 bình chọn
16/10/2012 Santa Reparata [it] phát âm Santa Reparata 0 bình chọn
16/10/2012 le ragazze [it] phát âm le ragazze 0 bình chọn
04/11/2011 rialzista [it] phát âm rialzista 0 bình chọn