Thành viên:

Krasava

Đăng ký phát âm của Krasava

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/05/2014 растопырилась [ru] phát âm растопырилась 0 bình chọn
12/01/2014 болезнь [ru] phát âm болезнь 2 bình chọn
18/09/2013 скуки [ru] phát âm скуки 0 bình chọn
18/09/2013 приманивающий [ru] phát âm приманивающий 0 bình chọn
07/05/2013 выздоровеешь [ru] phát âm выздоровеешь 0 bình chọn
07/05/2013 в желудке [ru] phát âm в желудке 0 bình chọn
28/04/2013 обидчива [ru] phát âm обидчива 0 bình chọn
28/04/2013 по меньшей мере [ru] phát âm по меньшей мере 0 bình chọn
06/04/2013 повесил [ru] phát âm повесил 0 bình chọn
05/04/2013 приуныл [ru] phát âm приуныл 0 bình chọn
04/04/2013 жизненный уровень [ru] phát âm жизненный уровень 0 bình chọn
30/03/2013 минеральной [ru] phát âm минеральной 0 bình chọn
30/03/2013 отверг [ru] phát âm отверг 0 bình chọn
30/03/2013 изменял [ru] phát âm изменял 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/03/2013 доза излучения [ru] phát âm доза излучения 0 bình chọn
07/03/2013 имеемый [ru] phát âm имеемый 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/03/2013 помолвлена [ru] phát âm помолвлена 0 bình chọn
04/03/2013 столах [ru] phát âm столах 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/03/2013 прошение [ru] phát âm прошение 0 bình chọn
15/02/2013 отвечаешь [ru] phát âm отвечаешь 0 bình chọn
15/02/2013 отвечают [ru] phát âm отвечают 0 bình chọn
09/02/2013 желание [ru] phát âm желание 0 bình chọn
09/02/2013 шведская [ru] phát âm шведская 0 bình chọn
09/02/2013 мышцы [ru] phát âm мышцы 1 bình chọn
09/02/2013 восприняты [ru] phát âm восприняты 0 bình chọn
21/01/2013 дождутся [ru] phát âm дождутся 0 bình chọn
19/01/2013 наказываю [ru] phát âm наказываю 0 bình chọn
19/01/2013 наказываешь [ru] phát âm наказываешь 0 bình chọn
19/01/2013 наказывает [ru] phát âm наказывает 0 bình chọn
19/01/2013 наказываем [ru] phát âm наказываем 0 bình chọn