Thành viên:

L3v3L

Đăng ký phát âm của L3v3L

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/04/2008 João [pt] phát âm João 2 bình chọn
04/04/2008 pousada [pt] phát âm pousada 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 José Saramago [pt] phát âm José Saramago 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 croquete [pt] phát âm croquete 0 bình chọn
03/04/2008 iogurte [pt] phát âm iogurte -1 bình chọn
03/04/2008 Portugal [pt] phát âm Portugal -1 bình chọn