Thành viên:

Laloha

Đăng ký phát âm của Laloha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
01/01/2013 Ararat [it] phát âm Ararat 0 bình chọn
10/08/2011 sfigmomanometro [it] phát âm sfigmomanometro 0 bình chọn
10/08/2011 Monte La Schera [it] phát âm Monte La Schera 0 bình chọn
10/08/2011 Castelveccana [it] phát âm Castelveccana 0 bình chọn
10/08/2011 Soragna [it] phát âm Soragna 0 bình chọn
10/08/2011 Arenzano [it] phát âm Arenzano 0 bình chọn
10/08/2011 Scagliotti [it] phát âm Scagliotti 0 bình chọn
28/05/2011 facondia [it] phát âm facondia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/05/2011 araliano [it] phát âm araliano 0 bình chọn
26/04/2011 toponimia [it] phát âm toponimia 0 bình chọn
26/04/2011 Suello [it] phát âm Suello 0 bình chọn
26/04/2011 kaone [it] phát âm kaone 0 bình chọn
26/04/2011 stuellare [it] phát âm stuellare 0 bình chọn
26/04/2011 stuello [it] phát âm stuello 0 bình chọn
22/04/2011 ipocoristico [it] phát âm ipocoristico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/04/2011 Baccio della Porta [it] phát âm Baccio della Porta 0 bình chọn
22/04/2011 Paolo di Jacopo [it] phát âm Paolo di Jacopo 0 bình chọn
22/04/2011 fra Bartolomeo di Paolo [it] phát âm fra Bartolomeo di Paolo 0 bình chọn
18/04/2011 muffe [it] phát âm muffe 0 bình chọn
18/04/2011 kilt [it] phát âm kilt 0 bình chọn
18/04/2011 kiwi [it] phát âm kiwi 0 bình chọn
18/04/2011 kimono [it] phát âm kimono 0 bình chọn
18/04/2011 kircheriano [it] phát âm kircheriano 0 bình chọn
18/04/2011 Chirghisi [it] phát âm Chirghisi 0 bình chọn
18/04/2011 Bujon [it] phát âm Bujon 0 bình chọn
18/04/2011 Savorgnan [it] phát âm Savorgnan 0 bình chọn
18/04/2011 Polcenigo [it] phát âm Polcenigo 0 bình chọn
18/04/2011 Brugnera [it] phát âm Brugnera 0 bình chọn
18/04/2011 adelfia [it] phát âm adelfia 0 bình chọn
18/04/2011 nodo gordiano [it] phát âm nodo gordiano 0 bình chọn