Thành viên:

Laloha

Đăng ký phát âm của Laloha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
16/01/2011 galantina [it] phát âm galantina 0 bình chọn
16/01/2011 galalite [it] phát âm galalite 0 bình chọn
16/01/2011 gaglioffaggine [it] phát âm gaglioffaggine 0 bình chọn
16/01/2011 gagliardia [it] phát âm gagliardia 0 bình chọn
16/01/2011 gaffa [it] phát âm gaffa 0 bình chọn
16/01/2011 gabbo [it] phát âm gabbo 0 bình chọn
16/01/2011 gabbano [it] phát âm gabbano 0 bình chọn
16/01/2011 gabbamondo [it] phát âm gabbamondo 0 bình chọn
21/12/2010 spicco [it] phát âm spicco 0 bình chọn
21/12/2010 chiassosità [it] phát âm chiassosità Của Arlong
21/12/2010 vistosità [it] phát âm vistosità Của Arlong
21/12/2010 Aiello del Friuli [it] phát âm Aiello del Friuli 0 bình chọn
21/12/2010 Enzo Bearzot [it] phát âm Enzo Bearzot 0 bình chọn
21/12/2010 Baldassarre Cossa [it] phát âm Baldassarre Cossa 0 bình chọn
19/12/2010 tintinnii [it] phát âm tintinnii 0 bình chọn
19/12/2010 tintinnio [it] phát âm tintinnio 0 bình chọn
19/12/2010 di corsa [it] phát âm di corsa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/12/2010 di certo [it] phát âm di certo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/12/2010 in su [it] phát âm in su 0 bình chọn
19/12/2010 in un batter d'occhio [it] phát âm in un batter d'occhio 0 bình chọn
19/12/2010 niente affatto [it] phát âm niente affatto 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/12/2010 di sfuggita [it] phát âm di sfuggita 0 bình chọn
19/12/2010 di sicuro [it] phát âm di sicuro 0 bình chọn
19/12/2010 in fretta e furia [it] phát âm in fretta e furia Của Arlong
19/12/2010 caligo [it] phát âm caligo 0 bình chọn
18/12/2010 enfiteusi [it] phát âm enfiteusi 0 bình chọn
18/12/2010 enormità [it] phát âm enormità 0 bình chọn
18/12/2010 entasi [it] phát âm entasi 0 bình chọn
18/12/2010 enteroclisi [it] phát âm enteroclisi 0 bình chọn
18/12/2010 epatosi [it] phát âm epatosi 0 bình chọn