Thành viên:

Laloha

Đăng ký phát âm của Laloha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
18/12/2010 epentesi [it] phát âm epentesi 0 bình chọn
18/12/2010 epicrisi [it] phát âm epicrisi 0 bình chọn
18/12/2010 endovena [it] phát âm endovena 0 bình chọn
18/12/2010 enfiagione [it] phát âm enfiagione 0 bình chọn
18/12/2010 enocianina [it] phát âm enocianina 0 bình chọn
18/12/2010 enterite [it] phát âm enterite 0 bình chọn
18/12/2010 enterocolite [it] phát âm enterocolite 0 bình chọn
18/12/2010 enterologia [it] phát âm enterologia 0 bình chọn
18/12/2010 entratura [it] phát âm entratura 0 bình chọn
18/12/2010 enumerazione [it] phát âm enumerazione 0 bình chọn
18/12/2010 EPA [it] phát âm EPA 0 bình chọn
18/12/2010 epagoge [it] phát âm epagoge 0 bình chọn
18/12/2010 eparina [it] phát âm eparina 0 bình chọn
18/12/2010 epatalgia [it] phát âm epatalgia 0 bình chọn
18/12/2010 epatica [it] phát âm epatica 0 bình chọn
18/12/2010 epatite [it] phát âm epatite 0 bình chọn
18/12/2010 epatomegalia [it] phát âm epatomegalia 0 bình chọn
18/12/2010 epatopatia [it] phát âm epatopatia 0 bình chọn
18/12/2010 epatta [it] phát âm epatta 0 bình chọn
18/12/2010 epeira [it] phát âm epeira 0 bình chọn
18/12/2010 epica [it] phát âm epica 0 bình chọn
18/12/2010 epicicloide [it] phát âm epicicloide 0 bình chọn
18/12/2010 epidemiologia [it] phát âm epidemiologia 0 bình chọn
18/12/2010 enigmista [it] phát âm enigmista 0 bình chọn
18/12/2010 entrobordo [it] phát âm entrobordo 0 bình chọn
18/12/2010 entroterra [it] phát âm entroterra 0 bình chọn
18/12/2010 enduro [it] phát âm enduro 0 bình chọn
18/12/2010 epicarpo [it] phát âm epicarpo 0 bình chọn
18/12/2010 epicedio [it] phát âm epicedio 0 bình chọn
18/12/2010 epicentro [it] phát âm epicentro Của giorgiospizzi