Thành viên:

Laloha

Đăng ký phát âm của Laloha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
16/12/2010 entrante [it] phát âm entrante 0 bình chọn
16/12/2010 enfatico [it] phát âm enfatico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/12/2010 emostasia [it] phát âm emostasia 0 bình chọn
16/12/2010 emorroidi [it] phát âm emorroidi 0 bình chọn
16/12/2010 emodialisi [it] phát âm emodialisi 0 bình chọn
16/12/2010 emopoiesi [it] phát âm emopoiesi 0 bình chọn
16/12/2010 emostasi [it] phát âm emostasi 0 bình chọn
16/12/2010 emotività [it] phát âm emotività 0 bình chọn
16/12/2010 emottisi [it] phát âm emottisi 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/12/2010 enclave [it] phát âm enclave 0 bình chọn
16/12/2010 enclisi [it] phát âm enclisi Của Rosicip
16/12/2010 endiadi [it] phát âm endiadi 0 bình chọn
16/12/2010 endogenesi [it] phát âm endogenesi 0 bình chọn
16/12/2010 emittenza [it] phát âm emittenza 0 bình chọn
16/12/2010 emmetropia [it] phát âm emmetropia 0 bình chọn
16/12/2010 emolinfa [it] phát âm emolinfa 0 bình chọn
16/12/2010 emometria [it] phát âm emometria 0 bình chọn
16/12/2010 emorragia [it] phát âm emorragia 0 bình chọn
16/12/2010 emoteca [it] phát âm emoteca 0 bình chọn
16/12/2010 emoterapia [it] phát âm emoterapia 0 bình chọn
16/12/2010 empiria [it] phát âm empiria 0 bình chọn
16/12/2010 emulsina [it] phát âm emulsina 0 bình chọn
16/12/2010 enallage [it] phát âm enallage 0 bình chọn
16/12/2010 enantiotropia [it] phát âm enantiotropia 0 bình chọn
16/12/2010 enarmonia [it] phát âm enarmonia 0 bình chọn
16/12/2010 encefalografia [it] phát âm encefalografia 0 bình chọn
16/12/2010 encefalopatia [it] phát âm encefalopatia 0 bình chọn
16/12/2010 endemia [it] phát âm endemia 0 bình chọn
16/12/2010 endofasia [it] phát âm endofasia 0 bình chọn
16/12/2010 endogamia [it] phát âm endogamia 0 bình chọn