Thành viên:

Laloha

Đăng ký phát âm của Laloha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
16/12/2010 enclitico [it] phát âm enclitico 0 bình chọn
16/12/2010 encomiabile [it] phát âm encomiabile 0 bình chọn
16/12/2010 encomiastico [it] phát âm encomiastico 0 bình chọn
16/12/2010 endermico [it] phát âm endermico 0 bình chọn
07/11/2010 emissario [it] phát âm emissario 0 bình chọn
07/11/2010 emisferico [it] phát âm emisferico 0 bình chọn
07/11/2010 emiro [it] phát âm emiro 0 bình chọn
07/11/2010 emirato [it] phát âm emirato 0 bình chọn
07/11/2010 emiplegico [it] phát âm emiplegico 0 bình chọn
07/11/2010 emiplegia [it] phát âm emiplegia 0 bình chọn
07/11/2010 emiparesi [it] phát âm emiparesi 0 bình chọn
07/11/2010 emiparassita [it] phát âm emiparassita 0 bình chọn
07/11/2010 eminentissimo [it] phát âm eminentissimo 0 bình chọn
07/11/2010 eminentemente [it] phát âm eminentemente 0 bình chọn
07/11/2010 eminente [it] phát âm eminente 0 bình chọn
07/11/2010 emigrazione [it] phát âm emigrazione 0 bình chọn
07/11/2010 emigratorio [it] phát âm emigratorio 0 bình chọn
07/11/2010 emigrato [it] phát âm emigrato 0 bình chọn
07/11/2010 emigrante [it] phát âm emigrante 0 bình chọn
07/11/2010 emiciclo [it] phát âm emiciclo 0 bình chọn
07/11/2010 emettitrice [it] phát âm emettitrice 0 bình chọn
07/11/2010 emettitore [it] phát âm emettitore 0 bình chọn
07/11/2010 emetico [it] phát âm emetico 0 bình chọn
07/11/2010 emerso [it] phát âm emerso 0 bình chọn
07/11/2010 emersione [it] phát âm emersione 0 bình chọn
07/11/2010 emeroteca [it] phát âm emeroteca 0 bình chọn
07/11/2010 emerito [it] phát âm emerito 0 bình chọn
07/11/2010 emergenza [it] phát âm emergenza 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2010 emeralopia [it] phát âm emeralopia 0 bình chọn
07/11/2010 emendazione [it] phát âm emendazione 0 bình chọn