Thành viên:

Laloha

Đăng ký phát âm của Laloha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
12/02/2011 geomagnetismo [it] phát âm geomagnetismo 0 bình chọn
12/02/2011 gerarca [it] phát âm gerarca 0 bình chọn
12/02/2011 geotropismo [it] phát âm geotropismo 0 bình chọn
12/02/2011 germicida [it] phát âm germicida 0 bình chọn
12/02/2011 gerundivo [it] phát âm gerundivo 0 bình chọn
12/02/2011 gessoso [it] phát âm gessoso 0 bình chọn
12/02/2011 geometricità [it] phát âm geometricità 0 bình chọn
12/02/2011 geodesia [it] phát âm geodesia 0 bình chọn
12/02/2011 gentildonna [it] phát âm gentildonna 0 bình chọn
12/02/2011 genzianella [it] phát âm genzianella 0 bình chọn
12/02/2011 genuflessione [it] phát âm genuflessione 0 bình chọn
12/02/2011 geodetica [it] phát âm geodetica 0 bình chọn
12/02/2011 geosfera [it] phát âm geosfera 0 bình chọn
12/02/2011 geosinclinale [it] phát âm geosinclinale 0 bình chọn
12/02/2011 geomanzia [it] phát âm geomanzia 0 bình chọn
12/02/2011 geologia [it] phát âm geologia 0 bình chọn
12/02/2011 elvezi [it] phát âm elvezi 0 bình chọn
23/01/2011 cotale [it] phát âm cotale 0 bình chọn
23/01/2011 costui [it] phát âm costui 0 bình chọn
23/01/2011 cotogna [it] phát âm cotogna 0 bình chọn
23/01/2011 cotanto [it] phát âm cotanto 0 bình chọn
23/01/2011 costumato [it] phát âm costumato 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/01/2011 costura [it] phát âm costura 0 bình chọn
23/01/2011 cotognata [it] phát âm cotognata 0 bình chọn
23/01/2011 cote [it] phát âm cote 0 bình chọn
23/01/2011 cotesto [it] phát âm cotesto 0 bình chọn
23/01/2011 cotica [it] phát âm cotica Của scarletta
23/01/2011 Sisto [it] phát âm Sisto 0 bình chọn
23/01/2011 Enzo [it] phát âm Enzo 0 bình chọn
22/01/2011 Quercia comune [it] phát âm Quercia comune 0 bình chọn