Thành viên:

Laloha

Đăng ký phát âm của Laloha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
22/01/2011 Salvia sclarea [it] phát âm Salvia sclarea 0 bình chọn
22/01/2011 ratania [it] phát âm ratania 0 bình chọn
22/01/2011 Rodiola [it] phát âm Rodiola 0 bình chọn
22/01/2011 Sequoia gigantea [it] phát âm Sequoia gigantea 0 bình chọn
22/01/2011 soia [it] phát âm soia 1 bình chọn
22/01/2011 Scutellaria [it] phát âm Scutellaria 0 bình chọn
22/01/2011 Quercia Marina [it] phát âm Quercia Marina 0 bình chọn
22/01/2011 Quercia comune [it] phát âm Quercia comune 0 bình chọn
22/01/2011 Prunella comune [it] phát âm Prunella comune 0 bình chọn
22/01/2011 Piantaggine maggiore [it] phát âm Piantaggine maggiore 0 bình chọn
22/01/2011 Spirea Olmaria [it] phát âm Spirea Olmaria 0 bình chọn
22/01/2011 Primula odorosa [it] phát âm Primula odorosa 0 bình chọn
22/01/2011 Peonia bianca [it] phát âm Peonia bianca 0 bình chọn
22/01/2011 tabebuia [it] phát âm tabebuia 0 bình chọn
22/01/2011 Tossilaggine comune [it] phát âm Tossilaggine comune 0 bình chọn
22/01/2011 Usnea Sbarbata [it] phát âm Usnea Sbarbata 0 bình chọn
22/01/2011 Usnea [it] phát âm Usnea 0 bình chọn
22/01/2011 Uva di Monte [it] phát âm Uva di Monte 0 bình chọn
22/01/2011 Usnea Rubiconda [it] phát âm Usnea Rubiconda 0 bình chọn
22/01/2011 Urechite [it] phát âm Urechite 0 bình chọn
22/01/2011 Uncaria [it] phát âm Uncaria 0 bình chọn
22/01/2011 Verga d’oro comune [it] phát âm Verga d’oro comune 0 bình chọn
22/01/2011 Verbena Comune [it] phát âm Verbena Comune 0 bình chọn
22/01/2011 Zantossilo [it] phát âm Zantossilo 0 bình chọn
22/01/2011 Tè verde [it] phát âm Tè verde Của giorgiospizzi
22/01/2011 Tiglio Selvatico [it] phát âm Tiglio Selvatico 0 bình chọn
22/01/2011 Trifoglio pratense [it] phát âm Trifoglio pratense 0 bình chọn
22/01/2011 trilobato [it] phát âm trilobato 0 bình chọn
22/01/2011 implementazione [it] phát âm implementazione 0 bình chọn
22/01/2011 soluzione di continuità [it] phát âm soluzione di continuità 0 bình chọn