Thành viên:

Laloha

Đăng ký phát âm của Laloha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
22/01/2011 senza soluzione di continuità [it] phát âm senza soluzione di continuità 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/01/2011 implementale [it] phát âm implementale 0 bình chọn
22/01/2011 geostazionario [it] phát âm geostazionario 0 bình chọn
22/01/2011 georgico [it] phát âm georgico 0 bình chọn
22/01/2011 geodetico [it] phát âm geodetico 0 bình chọn
22/01/2011 geocentrico [it] phát âm geocentrico 0 bình chọn
22/01/2011 genuflesso [it] phát âm genuflesso 0 bình chọn
22/01/2011 matroso [it] phát âm matroso 0 bình chọn
22/01/2011 travertino [it] phát âm travertino 0 bình chọn
22/01/2011 madroso [it] phát âm madroso 0 bình chọn
22/01/2011 madrigalesco [it] phát âm madrigalesco 0 bình chọn
22/01/2011 maestranza [it] phát âm maestranza 0 bình chọn
22/01/2011 madreporico [it] phát âm madreporico 0 bình chọn
22/01/2011 madreselva [it] phát âm madreselva 0 bình chọn
22/01/2011 geminare [it] phát âm geminare 0 bình chọn
22/01/2011 gattoni [it] phát âm gattoni 0 bình chọn
22/01/2011 gauss [it] phát âm gauss 0 bình chọn
22/01/2011 gemellare [it] phát âm gemellare 0 bình chọn
22/01/2011 madrepora [it] phát âm madrepora 0 bình chọn
22/01/2011 madrigaleggiare [it] phát âm madrigaleggiare 0 bình chọn
22/01/2011 madrigalessa [it] phát âm madrigalessa 0 bình chọn
22/01/2011 madriale [it] phát âm madriale 0 bình chọn
22/01/2011 madrialetto [it] phát âm madrialetto 0 bình chọn
20/01/2011 Ermanno Scervino [it] phát âm Ermanno Scervino 0 bình chọn
20/01/2011 bovindo [it] phát âm bovindo 0 bình chọn
20/01/2011 boaro [it] phát âm boaro 0 bình chọn
18/01/2011 generalità [it] phát âm generalità 0 bình chọn
18/01/2011 genericità [it] phát âm genericità 0 bình chọn
18/01/2011 gazatura [it] phát âm gazatura 0 bình chọn
18/01/2011 geenna [it] phát âm geenna 0 bình chọn