Thành viên:

Laloha

Đăng ký phát âm của Laloha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
18/01/2011 gelateria [it] phát âm gelateria 0 bình chọn
18/01/2011 gelsicoltura [it] phát âm gelsicoltura 0 bình chọn
18/01/2011 geminazione [it] phát âm geminazione 0 bình chọn
18/01/2011 gendarmeria [it] phát âm gendarmeria 0 bình chọn
18/01/2011 genealogia [it] phát âm genealogia 0 bình chọn
18/01/2011 generalizzazione [it] phát âm generalizzazione 0 bình chọn
18/01/2011 generazione [it] phát âm generazione 0 bình chọn
18/01/2011 Genia [it] phát âm Genia 0 bình chọn
18/01/2011 gene [it] phát âm gene 0 bình chọn
18/01/2011 generalato [it] phát âm generalato 0 bình chọn
18/01/2011 genietto [it] phát âm genietto 0 bình chọn
18/01/2011 gavone [it] phát âm gavone 0 bình chọn
18/01/2011 gaudio [it] phát âm gaudio 0 bình chọn
18/01/2011 gattice [it] phát âm gattice 0 bình chọn
18/01/2011 gastroscopio [it] phát âm gastroscopio 0 bình chọn
18/01/2011 gasteropode [it] phát âm gasteropode 0 bình chọn
18/01/2011 gazzettiere [it] phát âm gazzettiere 0 bình chọn
18/01/2011 gazzettino [it] phát âm gazzettino 0 bình chọn
18/01/2011 geco [it] phát âm geco 0 bình chọn
18/01/2011 gelicidio [it] phát âm gelicidio 0 bình chọn
18/01/2011 gelone [it] phát âm gelone 0 bình chọn
18/01/2011 gelseto [it] phát âm gelseto 0 bình chọn
18/01/2011 gendarme [it] phát âm gendarme 0 bình chọn
17/01/2011 gelatinizzante [it] phát âm gelatinizzante 0 bình chọn
17/01/2011 gemello [it] phát âm gemello 0 bình chọn
17/01/2011 gelificante [it] phát âm gelificante 0 bình chọn
17/01/2011 genitale [it] phát âm genitale 0 bình chọn
17/01/2011 gastroduodenale [it] phát âm gastroduodenale 0 bình chọn
17/01/2011 gastroenterico [it] phát âm gastroenterico 0 bình chọn
17/01/2011 gemino [it] phát âm gemino 0 bình chọn