Thành viên:

Laloha

Đăng ký phát âm của Laloha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/05/2011 Vinzaglio [it] phát âm Vinzaglio 0 bình chọn
28/05/2011 Estathé [it] phát âm Estathé 0 bình chọn
28/05/2011 cosmologico [it] phát âm cosmologico 0 bình chọn
28/05/2011 scrittrice [it] phát âm scrittrice 0 bình chọn
28/05/2011 Bicinicco [it] phát âm Bicinicco 0 bình chọn
08/05/2011 galvanotipista [it] phát âm galvanotipista 0 bình chọn
08/05/2011 araliano [it] phát âm araliano 0 bình chọn
08/05/2011 Bragagnolo [it] phát âm Bragagnolo 0 bình chọn
08/05/2011 ergoterapista [it] phát âm ergoterapista 0 bình chọn
08/05/2011 geodesista [it] phát âm geodesista 0 bình chọn
08/05/2011 fiumano [it] phát âm fiumano 0 bình chọn
08/05/2011 fitodepurazione [it] phát âm fitodepurazione 0 bình chọn
08/05/2011 fotofosforilazione ciclica [it] phát âm fotofosforilazione ciclica 0 bình chọn
08/05/2011 confederale [it] phát âm confederale 0 bình chọn
08/05/2011 spupazzare [it] phát âm spupazzare 0 bình chọn
08/05/2011 strinare [it] phát âm strinare 0 bình chọn
08/05/2011 strinarsi [it] phát âm strinarsi 0 bình chọn
08/05/2011 strinato [it] phát âm strinato 0 bình chọn
08/05/2011 Ramazzotti [it] phát âm Ramazzotti 0 bình chọn
08/05/2011 slippino [it] phát âm slippino 0 bình chọn
08/05/2011 Vergato [it] phát âm Vergato 0 bình chọn
08/05/2011 Beverino [it] phát âm Beverino 0 bình chọn
08/05/2011 Duino-Aurisina [it] phát âm Duino-Aurisina 0 bình chọn
08/05/2011 Godiasco [it] phát âm Godiasco 0 bình chọn
08/05/2011 Sequals [it] phát âm Sequals 0 bình chọn
08/05/2011 Serrara Fontana [it] phát âm Serrara Fontana 0 bình chọn
08/05/2011 pescivendolo [it] phát âm pescivendolo 0 bình chọn
28/04/2011 Acerbis [it] phát âm Acerbis 0 bình chọn
28/04/2011 Ciociaria [it] phát âm Ciociaria 0 bình chọn
26/04/2011 toponimia [it] phát âm toponimia 0 bình chọn