Thành viên:

Larsipan

Đăng ký phát âm của Larsipan

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/10/2010 vaskemaskin [no] phát âm vaskemaskin 0 bình chọn
04/10/2010 ta plass! [no] phát âm ta plass! 0 bình chọn
04/10/2010 en fin dag [no] phát âm en fin dag 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/10/2010 meget bra [no] phát âm meget bra 0 bình chọn
04/10/2010 underkastelse [no] phát âm underkastelse 0 bình chọn
04/10/2010 kneippbrød [no] phát âm kneippbrød 0 bình chọn
04/10/2010 underbukse [no] phát âm underbukse 0 bình chọn
04/10/2010 blodhund [no] phát âm blodhund 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/10/2010 undergivelse [no] phát âm undergivelse 0 bình chọn
04/10/2010 ernæring [no] phát âm ernæring 0 bình chọn
04/10/2010 sveitsisk ost [no] phát âm sveitsisk ost 0 bình chọn
04/10/2010 underkuelse [no] phát âm underkuelse 0 bình chọn
04/10/2010 undertrykkelse [no] phát âm undertrykkelse 0 bình chọn
04/10/2010 forskning [no] phát âm forskning 2 bình chọn
04/10/2010 lidelse [no] phát âm lidelse 0 bình chọn
04/10/2010 bransje [no] phát âm bransje 0 bình chọn
04/10/2010 forvirring [no] phát âm forvirring 0 bình chọn
04/10/2010 Frank Strandli [no] phát âm Frank Strandli 0 bình chọn
04/10/2010 arr [no] phát âm arr 0 bình chọn
04/10/2010 forurensning [no] phát âm forurensning 0 bình chọn
04/10/2010 fødselsdag [no] phát âm fødselsdag 0 bình chọn
04/10/2010 vern [no] phát âm vern 0 bình chọn
04/10/2010 tøy [no] phát âm tøy 0 bình chọn
04/10/2010 dom [no] phát âm dom 0 bình chọn
04/10/2010 jakke [no] phát âm jakke 0 bình chọn
04/10/2010 paradis [no] phát âm paradis 0 bình chọn
04/10/2010 syn [no] phát âm syn 0 bình chọn
04/10/2010 gevær [no] phát âm gevær 0 bình chọn
04/10/2010 hjemkomst [no] phát âm hjemkomst 0 bình chọn
04/10/2010 gryn [no] phát âm gryn 0 bình chọn