Thành viên:

Lefcant

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Lefcant

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/12/2009 Kartäuser [de] phát âm Kartäuser 0 bình chọn
17/12/2009 Peter Sloterdijk [de] phát âm Peter Sloterdijk 0 bình chọn
17/12/2009 Sturmabteilung [de] phát âm Sturmabteilung 0 bình chọn
17/12/2009 κοντά [el] phát âm κοντά 0 bình chọn
28/07/2009 ποίημα [grc] phát âm ποίημα 0 bình chọn
28/07/2009 Κέλσος [grc] phát âm Κέλσος 0 bình chọn
28/07/2009 Ἑλλάς [grc] phát âm Ἑλλάς 0 bình chọn
28/07/2009 χίλιοι [grc] phát âm χίλιοι 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/07/2009 μέτρον [grc] phát âm μέτρον 0 bình chọn
28/07/2009 στρατηγοί [grc] phát âm στρατηγοί 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/07/2009 Περσεύς [grc] phát âm Περσεύς 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/07/2009 Ἑκάτη [grc] phát âm Ἑκάτη 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/06/2009 Στησίχορος [grc] phát âm Στησίχορος 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2009 ξεχνάω [el] phát âm ξεχνάω 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2009 συγχωρώ [el] phát âm συγχωρώ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2009 πηρούνι [el] phát âm πηρούνι 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2009 παχύς [el] phát âm παχύς 0 bình chọn
19/06/2009 ωμέγα [el] phát âm ωμέγα 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2009 ψι [el] phát âm ψι 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2009 χι [el] phát âm χι 0 bình chọn
19/06/2009 φι [el] phát âm φι 0 bình chọn
19/06/2009 ύψιλον [el] phát âm ύψιλον 0 bình chọn
19/06/2009 ταυ [el] phát âm ταυ 0 bình chọn
19/06/2009 σίγμα [el] phát âm σίγμα 0 bình chọn
19/06/2009 ρω [el] phát âm ρω 0 bình chọn
19/06/2009 πι [el] phát âm πι 0 bình chọn
19/06/2009 όμικρον [el] phát âm όμικρον 0 bình chọn
19/06/2009 ξι [el] phát âm ξι 0 bình chọn
19/06/2009 νυ [el] phát âm νυ 0 bình chọn
19/06/2009 μυ [el] phát âm μυ 0 bình chọn