Thành viên:

Leomar

Đăng ký phát âm của Leomar

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/03/2010 fluídicas [pt] phát âm fluídicas 0 bình chọn
18/03/2010 consecutivas [pt] phát âm consecutivas 0 bình chọn
18/03/2010 interrogações [pt] phát âm interrogações 0 bình chọn
18/03/2010 perambulamos [pt] phát âm perambulamos 0 bình chọn
18/03/2010 atingem [pt] phát âm atingem 0 bình chọn
18/03/2010 vaidosos [pt] phát âm vaidosos 0 bình chọn
18/03/2010 descambar [pt] phát âm descambar 0 bình chọn
18/03/2010 constituídas [pt] phát âm constituídas 0 bình chọn
18/03/2010 microscópicas [pt] phát âm microscópicas 0 bình chọn
18/03/2010 detestadas [pt] phát âm detestadas 0 bình chọn
18/03/2010 abusamos [pt] phát âm abusamos 0 bình chọn
18/03/2010 cancerosa [pt] phát âm cancerosa 0 bình chọn
18/03/2010 paternalmente [pt] phát âm paternalmente 0 bình chọn
18/03/2010 obsidiados [pt] phát âm obsidiados 0 bình chọn
18/03/2010 gastaríamos [pt] phát âm gastaríamos 0 bình chọn
23/07/2009 Gilmar [pt] phát âm Gilmar 0 bình chọn
23/07/2009 estalagem [pt] phát âm estalagem 0 bình chọn
23/07/2009 interrogativo [pt] phát âm interrogativo 0 bình chọn
23/07/2009 estagnação [pt] phát âm estagnação 0 bình chọn
23/07/2009 estagnar [pt] phát âm estagnar 0 bình chọn
23/07/2009 obstetriz [pt] phát âm obstetriz 0 bình chọn
23/07/2009 alergia [pt] phát âm alergia 1 bình chọn
23/07/2009 conselho [pt] phát âm conselho 0 bình chọn
23/07/2009 purê [pt] phát âm purê 0 bình chọn
23/07/2009 Luiz Felipe Scolari [pt] phát âm Luiz Felipe Scolari 0 bình chọn
23/07/2009 Conceição do Rio Verde [pt] phát âm Conceição do Rio Verde 0 bình chọn
23/07/2009 Luis Fabiano [pt] phát âm Luis Fabiano 0 bình chọn
23/07/2009 esquivar [pt] phát âm esquivar 0 bình chọn
23/07/2009 esquina [pt] phát âm esquina 0 bình chọn
23/07/2009 privativamente [pt] phát âm privativamente 0 bình chọn