Thành viên:

Liam

Đăng ký phát âm của Liam

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/03/2010 bem-vindo [pt] phát âm bem-vindo -1 bình chọn
11/11/2008 z-axis [en] phát âm z-axis 0 bình chọn
11/11/2008 barbecue [en] phát âm barbecue -1 bình chọn
11/11/2008 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism 1 bình chọn
11/11/2008 train [en] phát âm train 5 bình chọn
11/11/2008 London [en] phát âm London 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/11/2008 colour [en] phát âm colour 1 bình chọn