Thành viên:

LilyF

Đăng ký phát âm của LilyF

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/01/2013 zürstòf [pap] phát âm zürstòf 0 bình chọn
17/01/2013 klòròks [pap] phát âm klòròks -1 bình chọn
17/01/2013 Bonaire [pap] phát âm Bonaire 0 bình chọn
17/01/2013 menospresiá [pap] phát âm menospresiá 0 bình chọn