Thành viên:

Lindaura

Đăng ký phát âm của Lindaura

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/10/2012 ráiteque [pt] phát âm ráiteque 0 bình chọn
03/10/2012 limpa-fossa [pt] phát âm limpa-fossa 0 bình chọn
03/10/2012 alcalóide [pt] phát âm alcalóide 0 bình chọn
03/10/2012 metafísica [pt] phát âm metafísica 0 bình chọn