Thành viên:

Lughaidh

Đăng ký phát âm của Lughaidh

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
25/10/2016 Conlaoch [ga] phát âm Conlaoch 0 bình chọn
11/08/2012 mallaidh [ga] phát âm mallaidh 0 bình chọn
06/08/2012 Céibhionn [ga] phát âm Céibhionn 0 bình chọn
02/05/2012 paca [ga] phát âm paca 0 bình chọn
02/05/2012 peaca [ga] phát âm peaca 0 bình chọn
02/05/2012 geall [ga] phát âm geall Của Brendan
02/05/2012 gall [ga] phát âm gall 0 bình chọn
02/05/2012 [ga] phát âm fí 0 bình chọn
02/05/2012 ciumhais [ga] phát âm ciumhais 0 bình chọn
26/04/2012 fichille [ga] phát âm fichille 0 bình chọn
26/04/2012 táiplise [ga] phát âm táiplise 0 bình chọn
11/04/2012 lóin [ga] phát âm lóin 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/01/2012 tinidh [ga] phát âm tinidh 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/01/2012 druid [ga] phát âm druid 1 bình chọn
22/01/2012 luí [ga] phát âm luí 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/01/2012 coillidh [ga] phát âm coillidh 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/01/2012 leabharthaí [ga] phát âm leabharthaí 1 bình chọn Phát âm tốt nhất