Thành viên:

M_Granat

Đăng ký phát âm của M_Granat

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/02/2013 подчинения [ru] phát âm подчинения 0 bình chọn
25/02/2013 онлайн [ru] phát âm онлайн 0 bình chọn
25/02/2013 мудрым [ru] phát âm мудрым 0 bình chọn
25/02/2013 запрещённый [ru] phát âm запрещённый 0 bình chọn
21/12/2012 трахни [ru] phát âm трахни -1 bình chọn
21/12/2012 эфебофилия [ru] phát âm эфебофилия -1 bình chọn
21/12/2012 расположена [ru] phát âm расположена 0 bình chọn
21/12/2012 открой [ru] phát âm открой 0 bình chọn
21/12/2012 черепицей [ru] phát âm черепицей 0 bình chọn
21/12/2012 оборудована [ru] phát âm оборудована 0 bình chọn
21/12/2012 Ништадт [ru] phát âm Ништадт 0 bình chọn
15/12/2012 пожарный [ru] phát âm пожарный 0 bình chọn
15/12/2012 спасающее [ru] phát âm спасающее 0 bình chọn
15/12/2012 Шишкин Олег Анатольевич [ru] phát âm Шишкин Олег Анатольевич -1 bình chọn
15/12/2012 непоколебимы [ru] phát âm непоколебимы 0 bình chọn
14/12/2012 вылечивать [ru] phát âm вылечивать 0 bình chọn
13/12/2012 инфантильно [ru] phát âm инфантильно 0 bình chọn