Thành viên:

Magister

Đăng ký phát âm của Magister

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/06/2017 Geert [nl] phát âm Geert 0 bình chọn
12/06/2017 mannen [nl] phát âm mannen 0 bình chọn
12/06/2017 Mijn buurvrouw heet Noor [nl] phát âm Mijn buurvrouw heet Noor 0 bình chọn
12/06/2017 Noor [nl] phát âm Noor -1 bình chọn
12/06/2017 Mijn buurman heet Geert [nl] phát âm Mijn buurman heet Geert 0 bình chọn