Thành viên:

Maiafield

Đăng ký phát âm của Maiafield

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/09/2013 ciarla [it] phát âm ciarla 0 bình chọn
30/09/2013 parallelometro [it] phát âm parallelometro 0 bình chọn
24/09/2012 immedesimarsi [it] phát âm immedesimarsi 0 bình chọn
24/09/2012 personalizzato [it] phát âm personalizzato 0 bình chọn
24/09/2012 immedesimazione [it] phát âm immedesimazione 0 bình chọn
24/09/2012 formattazione [it] phát âm formattazione 0 bình chọn
24/09/2012 gerarchicamente [it] phát âm gerarchicamente 0 bình chọn
28/04/2012 Giusi [it] phát âm Giusi 0 bình chọn
22/01/2010 Traiano [it] phát âm Traiano 0 bình chọn
22/01/2010 Rebecca [it] phát âm Rebecca 1 bình chọn
31/12/2009 sciagura [it] phát âm sciagura 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/12/2009 sottovalutare [it] phát âm sottovalutare 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/12/2009 quattordicenne [it] phát âm quattordicenne 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/12/2009 polline [it] phát âm polline 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/12/2009 Renzo Piano [it] phát âm Renzo Piano 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/12/2009 Daria Bignardi [it] phát âm Daria Bignardi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/12/2009 Paolo Conte [it] phát âm Paolo Conte 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/12/2009 Milo Manara [it] phát âm Milo Manara 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/12/2009 Andrea Pazienza [it] phát âm Andrea Pazienza 0 bình chọn