Thành viên:

MaidinLeith

Đăng ký phát âm của MaidinLeith

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/09/2011 Edinburgh [en] phát âm Edinburgh 2 bình chọn
10/09/2011 Aye [en] phát âm Aye 0 bình chọn
10/09/2011 idiot [sco] phát âm idiot 0 bình chọn
09/09/2011 braw [sco] phát âm braw 0 bình chọn
09/09/2011 speyside [sco] phát âm speyside 0 bình chọn
09/09/2011 Muckle [en] phát âm Muckle 0 bình chọn
09/09/2011 trauchle [sco] phát âm trauchle 0 bình chọn
09/09/2011 Aye [sco] phát âm Aye 0 bình chọn
09/09/2011 teuchtar [sco] phát âm teuchtar 0 bình chọn
09/09/2011 bairn [sco] phát âm bairn 0 bình chọn
09/09/2011 Ullapool [sco] phát âm Ullapool 0 bình chọn
09/09/2011 dreich [sco] phát âm dreich 2 bình chọn
09/09/2011 Cockburnspath [en] phát âm Cockburnspath 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/09/2011 Inverewe [sco] phát âm Inverewe 0 bình chọn
09/09/2011 Brechin [sco] phát âm Brechin 0 bình chọn
09/09/2011 night [en] phát âm night 1 bình chọn
09/09/2011 outwith [sco] phát âm outwith 0 bình chọn
09/09/2011 wee [en] phát âm wee 1 bình chọn
09/09/2011 quitting [en] phát âm quitting 1 bình chọn
09/09/2011 peace [en] phát âm peace 3 bình chọn
09/09/2011 Glenkinchie [sco] phát âm Glenkinchie 0 bình chọn
09/09/2011 Corstorphine [sco] phát âm Corstorphine 0 bình chọn
09/09/2011 sleekit [sco] phát âm sleekit 1 bình chọn