Thành viên:

MaidinLeith

Đăng ký phát âm của MaidinLeith

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
10/09/2011 odenigbo [ig] phát âm odenigbo Của chinyere
09/09/2011 trauchle [sco] phát âm trauchle 0 bình chọn
09/09/2011 teuchtar [sco] phát âm teuchtar 0 bình chọn