Thành viên:

Makhmudkhon

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Makhmudkhon

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/11/2018 poyezdlarimda [uz] phát âm poyezdlarimda 0 bình chọn
08/11/2018 poyezdlarimdan [uz] phát âm poyezdlarimdan 0 bình chọn
08/11/2018 poyezding [uz] phát âm poyezding 0 bình chọn
08/11/2018 poyezdingning [uz] phát âm poyezdingning 0 bình chọn
08/11/2018 Fathulla Habibullayevich Abdullayev [uz] phát âm Fathulla Habibullayevich Abdullayev 0 bình chọn
08/11/2018 poyezdingga [uz] phát âm poyezdingga 0 bình chọn
08/11/2018 poyezdingni [uz] phát âm poyezdingni 0 bình chọn
08/11/2018 poyezdingda [uz] phát âm poyezdingda 0 bình chọn
08/11/2018 poyezdingdan [uz] phát âm poyezdingdan 0 bình chọn
08/11/2018 tishni [uz] phát âm tishni 0 bình chọn
08/11/2018 To'raqulov Yolqin Xolmatovich [uz] phát âm To'raqulov Yolqin Xolmatovich 0 bình chọn
08/11/2018 tishning [uz] phát âm tishning 0 bình chọn
08/11/2018 tishga [uz] phát âm tishga 0 bình chọn
08/11/2018 Sodiqov Obid Sodiqovich [uz] phát âm Sodiqov Obid Sodiqovich 0 bình chọn
08/11/2018 tishda [uz] phát âm tishda 0 bình chọn
08/11/2018 Abu Nasr Farobiy [uz] phát âm Abu Nasr Farobiy 0 bình chọn
08/11/2018 tishdan [uz] phát âm tishdan 0 bình chọn
08/11/2018 tishlarning [uz] phát âm tishlarning 0 bình chọn
08/11/2018 Muso al-Xorazmiy [uz] phát âm Muso al-Xorazmiy 0 bình chọn
08/11/2018 fanta [uz] phát âm fanta 0 bình chọn
08/11/2018 tishlarni [uz] phát âm tishlarni 0 bình chọn
08/11/2018 tishlarga [uz] phát âm tishlarga 0 bình chọn
08/11/2018 tishlarda [uz] phát âm tishlarda 0 bình chọn
08/11/2018 Abu Ali ibn Sino [uz] phát âm Abu Ali ibn Sino 0 bình chọn
08/11/2018 Abu Rayhon Beruniy [uz] phát âm Abu Rayhon Beruniy 0 bình chọn
08/11/2018 tishlardan [uz] phát âm tishlardan 0 bình chọn
08/11/2018 Mirzo [uz] phát âm Mirzo 0 bình chọn
08/11/2018 Mirzo Ulug'bek [uz] phát âm Mirzo Ulug'bek 0 bình chọn
08/11/2018 tishlari [uz] phát âm tishlari 0 bình chọn
08/11/2018 tishlarini [uz] phát âm tishlarini 0 bình chọn