Thành viên:

Makhmudkhon

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Makhmudkhon

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/01/2020 orzularingiz sari intiling [uz] phát âm orzularingiz sari intiling 0 bình chọn
03/01/2020 хайр [uz] phát âm хайр 0 bình chọn
03/01/2020 stadioni [uz] phát âm stadioni 0 bình chọn
03/01/2020 Tolkyn Zabirova [uz] phát âm Tolkyn Zabirova 0 bình chọn
03/01/2020 Хоразм [uz] phát âm Хоразм 0 bình chọn
03/01/2020 эртагача [uz] phát âm эртагача 0 bình chọn
03/01/2020 sahifa [uz] phát âm sahifa 0 bình chọn
03/01/2020 mamlakat [uz] phát âm mamlakat 0 bình chọn
03/01/2020 militsiya [uz] phát âm militsiya 0 bình chọn
06/10/2019 tong [uz] phát âm tong 0 bình chọn
06/10/2019 Hop [uz] phát âm Hop 0 bình chọn
06/10/2019 ho'p [uz] phát âm ho'p 0 bình chọn
06/10/2019 Wi-Fi [uz] phát âm Wi-Fi 0 bình chọn
06/10/2019 JavaScript [uz] phát âm JavaScript 0 bình chọn
06/10/2019 qotil [uz] phát âm qotil 0 bình chọn
06/10/2019 mast [uz] phát âm mast 0 bình chọn
06/10/2019 yana o'sha [uz] phát âm yana o'sha 0 bình chọn
06/10/2019 mash'um [uz] phát âm mash'um 0 bình chọn
06/10/2019 paxta ishi [uz] phát âm paxta ishi 0 bình chọn
06/10/2019 ish [uz] phát âm ish 0 bình chọn
06/10/2019 paxtakor [uz] phát âm paxtakor 0 bình chọn
06/10/2019 Gdlyan [uz] phát âm Gdlyan 0 bình chọn
06/10/2019 Ivanov [uz] phát âm Ivanov 0 bình chọn
06/10/2019 chapdagi [uz] phát âm chapdagi 0 bình chọn
06/10/2019 doira [uz] phát âm doira 0 bình chọn
06/10/2019 doirada [uz] phát âm doirada 0 bình chọn
06/10/2019 o'ngdagi [uz] phát âm o'ngdagi 0 bình chọn
06/10/2019 ijtimoiy [uz] phát âm ijtimoiy 0 bình chọn
06/10/2019 tarmoq [uz] phát âm tarmoq 0 bình chọn
06/10/2019 ijtimoiy tarmoq [uz] phát âm ijtimoiy tarmoq 0 bình chọn