Thành viên:

Makhmudkhon

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Makhmudkhon

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
19/07/2019 mustaqillik [uz] phát âm mustaqillik 0 bình chọn
19/07/2019 yozgan edi [uz] phát âm yozgan edi 0 bình chọn
19/07/2019 yozgan [uz] phát âm yozgan 0 bình chọn
19/07/2019 qandaydir [uz] phát âm qandaydir 0 bình chọn
19/07/2019 nimaga [uz] phát âm nimaga 0 bình chọn
19/07/2019 nimani [uz] phát âm nimani 0 bình chọn
19/07/2019 matbuot [uz] phát âm matbuot 0 bình chọn
19/07/2019 burungi [uz] phát âm burungi 0 bình chọn
19/07/2019 o'ttiz [uz] phát âm o'ttiz 0 bình chọn
19/07/2019 bundan [uz] phát âm bundan 0 bình chọn
19/07/2019 xo'sh [uz] phát âm xo'sh 0 bình chọn
19/07/2019 qo'llab-quvvatlanmoqda [uz] phát âm qo'llab-quvvatlanmoqda 0 bình chọn
19/07/2019 qo'llab-quvvatlanmoq [uz] phát âm qo'llab-quvvatlanmoq 0 bình chọn
19/07/2019 qo'llab-quvvatlamoq [uz] phát âm qo'llab-quvvatlamoq 0 bình chọn
19/07/2019 qizg'in [uz] phát âm qizg'in 0 bình chọn
19/07/2019 taklifi [uz] phát âm taklifi 0 bình chọn
19/07/2019 taklif [uz] phát âm taklif 0 bình chọn
19/07/2019 adolatli [uz] phát âm adolatli 0 bình chọn
19/07/2019 ko'rib chiqish [uz] phát âm ko'rib chiqish 0 bình chọn
19/07/2019 xolis [uz] phát âm xolis 0 bình chọn
19/07/2019 miqyosda [uz] phát âm miqyosda 0 bình chọn
19/07/2019 miqyos [uz] phát âm miqyos 0 bình chọn
19/07/2019 xalqaro [uz] phát âm xalqaro 0 bình chọn
19/07/2019 xatti-harakatini [uz] phát âm xatti-harakatini 0 bình chọn
19/07/2019 xatti-harakati [uz] phát âm xatti-harakati 0 bình chọn
19/07/2019 xatti-harakat [uz] phát âm xatti-harakat 0 bình chọn
19/07/2019 g'ayriqonuniy [uz] phát âm g'ayriqonuniy 0 bình chọn
19/07/2019 va boshqalar [uz] phát âm va boshqalar 0 bình chọn
19/07/2019 g'ayriaxloqiy [uz] phát âm g'ayriaxloqiy 0 bình chọn
19/07/2019 g'ayriinsoniy [uz] phát âm g'ayriinsoniy 0 bình chọn