Thành viên:

Makhmudkhon

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Makhmudkhon

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/05/2019 huquq [uz] phát âm huquq 0 bình chọn
16/05/2019 huquqi [uz] phát âm huquqi 0 bình chọn
16/05/2019 huquqiga [uz] phát âm huquqiga 0 bình chọn
16/05/2019 ega [uz] phát âm ega 0 bình chọn
16/05/2019 ayg'oqchi [uz] phát âm ayg'oqchi 0 bình chọn
16/05/2019 terrolog [uz] phát âm terrolog 0 bình chọn
16/05/2019 urolog [uz] phát âm urolog 0 bình chọn
16/05/2019 lor [uz] phát âm lor 0 bình chọn
16/05/2019 do'xtir [uz] phát âm do'xtir 0 bình chọn
16/05/2019 qalam [uz] phát âm qalam 0 bình chọn
16/05/2019 odob [uz] phát âm odob 0 bình chọn
16/05/2019 odobnoma [uz] phát âm odobnoma 0 bình chọn
16/05/2019 yuksak [uz] phát âm yuksak 0 bình chọn
16/05/2019 yoshdan [uz] phát âm yoshdan 0 bình chọn
16/05/2019 bolalarga [uz] phát âm bolalarga 0 bình chọn
16/05/2019 tarif [uz] phát âm tarif 0 bình chọn
16/05/2019 ta'rif [uz] phát âm ta'rif 0 bình chọn
16/05/2019 olinadi [uz] phát âm olinadi 0 bình chọn
16/05/2019 yo'lovchi [uz] phát âm yo'lovchi 0 bình chọn
16/05/2019 o'zi [uz] phát âm o'zi 0 bình chọn
16/05/2019 bilan [uz] phát âm bilan 0 bình chọn
16/05/2019 qo'lda [uz] phát âm qo'lda 0 bình chọn
16/05/2019 ruxsat [uz] phát âm ruxsat 0 bình chọn
16/05/2019 etiladi [uz] phát âm etiladi 0 bình chọn
16/05/2019 sana [uz] phát âm sana 0 bình chọn
16/05/2019 sanasi [uz] phát âm sanasi 0 bình chọn
16/05/2019 sanasini [uz] phát âm sanasini 0 bình chọn
16/05/2019 sanasida [uz] phát âm sanasida 0 bình chọn
16/05/2019 tekshiring [uz] phát âm tekshiring 0 bình chọn
16/05/2019 tekshir [uz] phát âm tekshir 0 bình chọn