Thành viên:

Makhmudkhon

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Makhmudkhon

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/05/2019 azaldan [uz] phát âm azaldan 0 bình chọn
13/05/2019 xato [uz] phát âm xato 0 bình chọn
13/05/2019 Otaxon [uz] phát âm Otaxon 0 bình chọn
12/05/2019 uylarda [uz] phát âm uylarda 0 bình chọn
12/05/2019 Batafsil [uz] phát âm Batafsil 0 bình chọn
12/05/2019 manimcha [uz] phát âm manimcha 0 bình chọn
24/02/2019 Gulnoza [uz] phát âm Gulnoza 0 bình chọn
24/02/2019 latta [uz] phát âm latta 0 bình chọn
21/02/2019 San [uz] phát âm San 0 bình chọn
21/02/2019 ko'ramiz [uz] phát âm ko'ramiz 0 bình chọn
21/02/2019 maktub [uz] phát âm maktub 0 bình chọn
21/02/2019 maktublar [uz] phát âm maktublar 0 bình chọn
21/02/2019 matlub [uz] phát âm matlub 0 bình chọn
21/02/2019 maktablarni [uz] phát âm maktablarni 0 bình chọn
21/02/2019 saqich [uz] phát âm saqich 0 bình chọn
21/02/2019 Anbar [uz] phát âm Anbar 0 bình chọn
21/02/2019 iz [uz] phát âm iz 0 bình chọn
21/02/2019 ichmoq [uz] phát âm ichmoq 0 bình chọn
29/01/2019 maniki [uz] phát âm maniki 0 bình chọn
29/01/2019 meniki [uz] phát âm meniki 0 bình chọn
29/01/2019 haligi [uz] phát âm haligi 0 bình chọn
29/01/2019 nafrat [uz] phát âm nafrat 0 bình chọn
29/01/2019 dangasa [uz] phát âm dangasa 0 bình chọn
29/01/2019 pechat [uz] phát âm pechat 0 bình chọn
29/01/2019 маънавиятимиз [uz] phát âm маънавиятимиз 0 bình chọn
29/01/2019 асрлик [uz] phát âm асрлик 0 bình chọn
29/01/2019 ўн тўрт аср [uz] phát âm ўн тўрт аср 0 bình chọn
29/01/2019 маънавиятимизнинг [uz] phát âm маънавиятимизнинг 0 bình chọn
29/01/2019 маънавияти [uz] phát âm маънавияти 0 bình chọn
29/01/2019 маънавият [uz] phát âm маънавият 0 bình chọn