Thành viên:

Makhmudkhon

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Makhmudkhon

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/07/2019 Batafsil [uz] phát âm Batafsil 0 bình chọn
19/07/2019 Fayziev [uz] phát âm Fayziev 0 bình chọn
19/07/2019 xato [uz] phát âm xato 0 bình chọn
19/07/2019 Sanjar Fayziev [uz] phát âm Sanjar Fayziev 0 bình chọn
21/05/2019 kuldon [uz] phát âm kuldon 0 bình chọn
21/05/2019 avtovokzal [uz] phát âm avtovokzal 0 bình chọn
16/05/2019 komposter [uz] phát âm komposter 0 bình chọn
16/05/2019 komposter uchun [uz] phát âm komposter uchun 0 bình chọn
16/05/2019 yo'l [uz] phát âm yo'l 0 bình chọn
16/05/2019 hujjat [uz] phát âm hujjat 0 bình chọn
16/05/2019 vagon [uz] phát âm vagon 0 bình chọn
16/05/2019 yo'nalish [uz] phát âm yo'nalish 0 bình chọn
16/05/2019 vaqti [uz] phát âm vaqti 0 bình chọn
16/05/2019 uchungina [uz] phát âm uchungina 0 bình chọn
16/05/2019 yaroqlidir [uz] phát âm yaroqlidir 0 bình chọn
16/05/2019 yaroqli [uz] phát âm yaroqli 0 bình chọn
16/05/2019 rasm [uz] phát âm rasm 0 bình chọn
16/05/2019 rasmiy [uz] phát âm rasmiy 0 bình chọn
16/05/2019 rasmiylashtirish [uz] phát âm rasmiylashtirish 0 bình chọn
16/05/2019 rasmiylashtirilgan [uz] phát âm rasmiylashtirilgan 0 bình chọn
16/05/2019 rasmiylashtirilganda [uz] phát âm rasmiylashtirilganda 0 bình chọn
16/05/2019 Joy [uz] phát âm Joy 0 bình chọn
16/05/2019 raqami [uz] phát âm raqami 0 bình chọn
16/05/2019 ko'rsatilmaydi [uz] phát âm ko'rsatilmaydi 0 bình chọn
16/05/2019 ko'rsat [uz] phát âm ko'rsat 0 bình chọn
16/05/2019 ko'rsatma [uz] phát âm ko'rsatma 0 bình chọn
16/05/2019 yoshgacha [uz] phát âm yoshgacha 0 bình chọn
16/05/2019 yoshga [uz] phát âm yoshga 0 bình chọn
16/05/2019 bo'lgan [uz] phát âm bo'lgan 0 bình chọn
16/05/2019 bolalarning [uz] phát âm bolalarning 0 bình chọn