Thành viên:

Malvarez

Đăng ký phát âm của Malvarez

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
28/12/2010 ordovícico [es] phát âm ordovícico Của quintes
28/12/2010 lupanar [es] phát âm lupanar Của mroman
28/12/2010 esporádicamente [es] phát âm esporádicamente Của mroman
28/12/2010 sextante [es] phát âm sextante Của mroman
28/12/2010 escalímetro [es] phát âm escalímetro Của mroman
28/12/2010 Anemómetro [es] phát âm Anemómetro Của mroman
27/12/2010 esmegma [es] phát âm esmegma Của charlitosvar
25/12/2010 escuchimizado [es] phát âm escuchimizado Của Xay33
23/10/2010 robarle [es] phát âm robarle 0 bình chọn
23/10/2010 rudos [es] phát âm rudos 0 bình chọn
23/10/2010 ruidosamente [es] phát âm ruidosamente 0 bình chọn
23/10/2010 sacarnos [es] phát âm sacarnos 0 bình chọn
23/10/2010 sacrificios [es] phát âm sacrificios 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/10/2010 San Juan Nepomuceno [es] phát âm San Juan Nepomuceno 0 bình chọn
23/10/2010 San Quintín [es] phát âm San Quintín 0 bình chọn
23/10/2010 Santa Ana [es] phát âm Santa Ana 0 bình chọn
23/10/2010 santiamén [es] phát âm santiamén Của fjglez
23/10/2010 sedujeron [es] phát âm sedujeron Của IRENE1
23/10/2010 semblantes [es] phát âm semblantes Của mlaurita
23/10/2010 sempiterna [es] phát âm sempiterna Của Armagedon
23/10/2010 señorías [es] phát âm señorías Của IRENE1
23/10/2010 seria [es] phát âm seria Của mlaurita
23/10/2010 sermón [es] phát âm sermón Của tenpao
23/10/2010 sobras [es] phát âm sobras Của abby23
23/10/2010 sobremanera [es] phát âm sobremanera Của IRENE1
23/10/2010 solemnes [es] phát âm solemnes Của IRENE1
23/10/2010 sonante [es] phát âm sonante Của abby23
23/10/2010 sónar [es] phát âm sónar 0 bình chọn
23/10/2010 sorpresas [es] phát âm sorpresas 0 bình chọn
23/10/2010 substancia [es] phát âm substancia 0 bình chọn