Thành viên:

Malvarez

Đăng ký phát âm của Malvarez

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
05/12/2019 Mi amigo se rió mucho cuando le conté la anécdota [es] phát âm Mi amigo se rió mucho cuando le conté la anécdota 0 bình chọn
05/12/2019 rió [es] phát âm rió 0 bình chọn
20/09/2017 Jesús Loroño (España) fue un ciclista español [es] phát âm Jesús Loroño (España) fue un ciclista español 0 bình chọn
22/05/2017 ¿Que sera sera? lo que sea ya sonará [es] phát âm ¿Que sera sera? lo que sea ya sonará 1 bình chọn
28/12/2010 ordovícico [es] phát âm ordovícico Của quintes
28/12/2010 lupanar [es] phát âm lupanar Của mroman
28/12/2010 esporádicamente [es] phát âm esporádicamente Của mroman
28/12/2010 sextante [es] phát âm sextante Của mroman
28/12/2010 escalímetro [es] phát âm escalímetro Của mroman
28/12/2010 Anemómetro [es] phát âm Anemómetro Của mroman
27/12/2010 esmegma [es] phát âm esmegma Của charlitosvar
25/12/2010 escuchimizado [es] phát âm escuchimizado Của Xay33
23/10/2010 sobremanera [es] phát âm sobremanera Của IRENE1
23/10/2010 supina [es] phát âm supina 0 bình chọn
23/10/2010 tintas [es] phát âm tintas Của mlaurita
23/10/2010 tabernas [es] phát âm tabernas Của IRENE1
23/10/2010 señorías [es] phát âm señorías Của IRENE1
23/10/2010 sorpresas [es] phát âm sorpresas 0 bình chọn
23/10/2010 tocando [es] phát âm tocando Của bvtujo
23/10/2010 santiamén [es] phát âm santiamén Của fjglez
23/10/2010 sonante [es] phát âm sonante Của abby23
23/10/2010 sutilezas [es] phát âm sutilezas 0 bình chọn
23/10/2010 substancia [es] phát âm substancia 0 bình chọn
23/10/2010 semblantes [es] phát âm semblantes Của mlaurita
23/10/2010 sempiterna [es] phát âm sempiterna Của Armagedon
23/10/2010 sónar [es] phát âm sónar 0 bình chọn
23/10/2010 sustentar [es] phát âm sustentar Của mlaurita
23/10/2010 tablones [es] phát âm tablones Của IRENE1
23/10/2010 sobras [es] phát âm sobras Của abby23
23/10/2010 traídos [es] phát âm traídos Của IRENE1