Thành viên:

Malvarez

Đăng ký phát âm của Malvarez

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
23/10/2010 fideo [es] phát âm fideo Của Maiii
23/10/2010 finezas [es] phát âm finezas Của Leonorgg
23/10/2010 flotantes [es] phát âm flotantes Của Leonorgg
23/10/2010 fondear [es] phát âm fondear Của Leonorgg
23/10/2010 fraternalmente [es] phát âm fraternalmente Của Leonorgg
23/10/2010 frívolas [es] phát âm frívolas Của Leonorgg
23/10/2010 funesta [es] phát âm funesta Của Leonorgg
23/10/2010 gabachos [es] phát âm gabachos Của Leonorgg
23/10/2010 galanterías [es] phát âm galanterías Của Leonorgg
23/10/2010 ganarme [es] phát âm ganarme Của Leonorgg
23/10/2010 gasas [es] phát âm gasas Của Leonorgg
23/10/2010 General Ricardos [es] phát âm General Ricardos Của Leonorgg
23/10/2010 girando [es] phát âm girando Của Leonorgg
23/10/2010 góticas [es] phát âm góticas Của Leonorgg
23/10/2010 construido [es] phát âm construido Của Borjo
23/10/2010 construirlo [es] phát âm construirlo Của euphorium
23/10/2010 contad [es] phát âm contad Của Leonorgg
23/10/2010 contendientes [es] phát âm contendientes Của Leonorgg
23/10/2010 convención [es] phát âm convención Của catalinaE
23/10/2010 cordiales [es] phát âm cordiales Của Leonorgg
23/10/2010 averías [es] phát âm averías Của Leonorgg
23/10/2010 ayudarnos [es] phát âm ayudarnos Của IRENE1
23/10/2010 ayudarse [es] phát âm ayudarse Của Leonorgg
23/10/2010 azotando [es] phát âm azotando Của Leonorgg
23/10/2010 balística [es] phát âm balística Của Teknad
23/10/2010 Baltasar [es] phát âm Baltasar Của mlaurita
23/10/2010 barbarie [es] phát âm barbarie Của ninza
23/10/2010 bastamos [es] phát âm bastamos Của Leonorgg
23/10/2010 bastones [es] phát âm bastones Của Leonorgg
23/10/2010 berrinche [es] phát âm berrinche Của Maiii