Thành viên:

Malvarez

Đăng ký phát âm của Malvarez

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
23/10/2010 quedarme [es] phát âm quedarme Của Lincoln
23/10/2010 populosas [es] phát âm populosas Của Lincoln
23/10/2010 procelosa [es] phát âm procelosa Của leodj1992
23/10/2010 patrióticas [es] phát âm patrióticas Của IRENE1
23/10/2010 quilla [es] phát âm quilla Của olgadice
23/10/2010 portentosa [es] phát âm portentosa Của Legentis
23/10/2010 ridiculeces [es] phát âm ridiculeces Của IRENE1
23/10/2010 parafraseando [es] phát âm parafraseando Của Steve04
23/10/2010 persuasión [es] phát âm persuasión Của Valkiria
23/10/2010 prendada [es] phát âm prendada Của Lincoln
23/10/2010 patriarcales [es] phát âm patriarcales Của IRENE1
23/10/2010 recordarlas [es] phát âm recordarlas Của Maiii
23/10/2010 relevarle [es] phát âm relevarle Của IRENE1
23/10/2010 pequeñitos [es] phát âm pequeñitos Của Legentis
23/10/2010 perversa [es] phát âm perversa Của Legentis
23/10/2010 relevado [es] phát âm relevado Của leodj1992
23/10/2010 republicanos [es] phát âm republicanos Của IRENE1
23/10/2010 repetidas [es] phát âm repetidas Của mlaurita
23/10/2010 peinarla [es] phát âm peinarla Của Piccolin
23/10/2010 pabellones [es] phát âm pabellones Của olgadice
23/10/2010 oprimido [es] phát âm oprimido Của leodj1992
23/10/2010 obstinar [es] phát âm obstinar Của leodj1992
23/10/2010 oficialidad [es] phát âm oficialidad Của leodj1992
23/10/2010 novios [es] phát âm novios Của olgadice
23/10/2010 operaciones [es] phát âm operaciones Của ilopezperez
23/10/2010 ofenderte [es] phát âm ofenderte Của Lincoln
23/10/2010 ordinarios [es] phát âm ordinarios Của ilopezperez
23/10/2010 mudas [es] phát âm mudas Của ilopezperez
23/10/2010 moños [es] phát âm moños Của IRENE1
23/10/2010 municiones [es] phát âm municiones Của ilopezperez