Thành viên:

Malvarez

Đăng ký phát âm của Malvarez

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
23/10/2010 encopetados [es] phát âm encopetados Của IRENE1
23/10/2010 enfático [es] phát âm enfático Của Leonorgg
23/10/2010 entendido [es] phát âm entendido Của Leonorgg
23/10/2010 entiendan [es] phát âm entiendan Của Leonorgg
23/10/2010 entrambos [es] phát âm entrambos Của charlitosvar
23/10/2010 entrepuente [es] phát âm entrepuente Của mlaurita
23/10/2010 escalonados [es] phát âm escalonados Của Leonorgg
23/10/2010 esclavos [es] phát âm esclavos Của Leonorgg
23/10/2010 escondrijos [es] phát âm escondrijos Của ninza
23/10/2010 Escorial [es] phát âm Escorial Của Leonorgg
23/10/2010 eslora [es] phát âm eslora Của Leonorgg
23/10/2010 espantado [es] phát âm espantado Của Leonorgg
23/10/2010 espontáneos [es] phát âm espontáneos Của Leonorgg
23/10/2010 esquinas [es] phát âm esquinas Của eli19
23/10/2010 estamparse [es] phát âm estamparse Của Leonorgg
23/10/2010 estampido [es] phát âm estampido Của ninza
23/10/2010 estampidos [es] phát âm estampidos Của mlaurita
23/10/2010 estirada [es] phát âm estirada Của Leonorgg
23/10/2010 estratégicas [es] phát âm estratégicas Của venus_sam
23/10/2010 estribo [es] phát âm estribo Của Legentis
23/10/2010 extraordinarias [es] phát âm extraordinarias Của Maiii
23/10/2010 facetas [es] phát âm facetas Của Leonorgg
23/10/2010 faldones [es] phát âm faldones Của Leonorgg
23/10/2010 faltando [es] phát âm faltando Của Leonorgg
23/10/2010 faltas [es] phát âm faltas Của Leonorgg
23/10/2010 faltos [es] phát âm faltos Của Leonorgg
23/10/2010 familiarizados [es] phát âm familiarizados Của Leonorgg
23/10/2010 fatigada [es] phát âm fatigada Của Leonorgg
23/10/2010 favorecedoras [es] phát âm favorecedoras Của Leonorgg
23/10/2010 fiando [es] phát âm fiando Của Leonorgg