Thành viên:

MarcCapa

Đăng ký phát âm của MarcCapa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/04/2010 Hong Kong [en] phát âm Hong Kong 0 bình chọn
12/03/2010 paralinguistic [en] phát âm paralinguistic 0 bình chọn
12/03/2010 besieged [en] phát âm besieged 0 bình chọn
12/03/2010 predominantly [en] phát âm predominantly 0 bình chọn
12/03/2010 94 [en] phát âm 94 0 bình chọn
12/03/2010 Scotland [en] phát âm Scotland 0 bình chọn
07/03/2010 Cowden syndrome [en] phát âm Cowden syndrome 0 bình chọn
07/03/2010 The northwest territories [en] phát âm The northwest territories 0 bình chọn
07/03/2010 Jonathan Mann [en] phát âm Jonathan Mann 1 bình chọn
07/03/2010 shopping centre [en] phát âm shopping centre 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/03/2010 department store [en] phát âm department store 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/03/2010 railway station [en] phát âm railway station 0 bình chọn
07/03/2010 sports centre [en] phát âm sports centre 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/03/2010 town hall [en] phát âm town hall 0 bình chọn
07/03/2010 police station [en] phát âm police station 0 bình chọn
02/03/2010 serendipity [en] phát âm serendipity 1 bình chọn
02/03/2010 Weegie [en] phát âm Weegie 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/08/2009 dwindled [en] phát âm dwindled 0 bình chọn
26/08/2009 adolescence [en] phát âm adolescence 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/08/2009 succumbing [en] phát âm succumbing 0 bình chọn
26/08/2009 Edinburgh [en] phát âm Edinburgh -1 bình chọn
17/06/2009 name [en] phát âm name 0 bình chọn
17/06/2009 Bonnie [en] phát âm Bonnie 1 bình chọn
17/06/2009 Hibernian [en] phát âm Hibernian 0 bình chọn
17/06/2009 Martin [en] phát âm Martin 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/06/2009 Marc [en] phát âm Marc 0 bình chọn