Thành viên:

Marciacamara

Đăng ký phát âm của Marciacamara

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/07/2009 nuclear [pt] phát âm nuclear 0 bình chọn
02/07/2009 ocidente [pt] phát âm ocidente 0 bình chọn
02/07/2009 despedir [pt] phát âm despedir 0 bình chọn
02/07/2009 errôneo [pt] phát âm errôneo 0 bình chọn
02/07/2009 idêntico [pt] phát âm idêntico 0 bình chọn
02/07/2009 sensível [pt] phát âm sensível 0 bình chọn
02/07/2009 cápsula [pt] phát âm cápsula 0 bình chọn
02/07/2009 prólogo [pt] phát âm prólogo 0 bình chọn
02/07/2009 truta [pt] phát âm truta 0 bình chọn
02/07/2009 cansar [pt] phát âm cansar 0 bình chọn
02/07/2009 Cidade do Cabo [pt] phát âm Cidade do Cabo 0 bình chọn
02/07/2009 amada [pt] phát âm amada 0 bình chọn
02/07/2009 ciúme [pt] phát âm ciúme 0 bình chọn
02/07/2009 reiterar [pt] phát âm reiterar 0 bình chọn
02/07/2009 diferenciar [pt] phát âm diferenciar 0 bình chọn
02/07/2009 sistema [pt] phát âm sistema -1 bình chọn
02/07/2009 parecer [pt] phát âm parecer -1 bình chọn
02/07/2009 designar [pt] phát âm designar 0 bình chọn
02/07/2009 sequer [pt] phát âm sequer 0 bình chọn
02/07/2009 gravura [pt] phát âm gravura 0 bình chọn
02/07/2009 eventualidade [pt] phát âm eventualidade 0 bình chọn
02/07/2009 eventual [pt] phát âm eventual 0 bình chọn
02/07/2009 em princípio [pt] phát âm em princípio 0 bình chọn
02/07/2009 comando [pt] phát âm comando 0 bình chọn
02/07/2009 etíope [pt] phát âm etíope 0 bình chọn
02/07/2009 secundário [pt] phát âm secundário 0 bình chọn
02/07/2009 chagas [pt] phát âm chagas 0 bình chọn
02/07/2009 vagaroso [pt] phát âm vagaroso 0 bình chọn
02/07/2009 mártir [pt] phát âm mártir 0 bình chọn
02/07/2009 aparador [pt] phát âm aparador 0 bình chọn