Thành viên:

Marciacamara

Đăng ký phát âm của Marciacamara

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/07/2009 ampère [pt] phát âm ampère 0 bình chọn
02/07/2009 malvado [pt] phát âm malvado 0 bình chọn
02/07/2009 alérgico [pt] phát âm alérgico 0 bình chọn
02/07/2009 textual [pt] phát âm textual 0 bình chọn
02/07/2009 trajetória [pt] phát âm trajetória 0 bình chọn
02/07/2009 preço [pt] phát âm preço 0 bình chọn
02/07/2009 volumoso [pt] phát âm volumoso 0 bình chọn
02/07/2009 alvo [pt] phát âm alvo 0 bình chọn
02/07/2009 irlandês [pt] phát âm irlandês 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/07/2009 nuclear [pt] phát âm nuclear 0 bình chọn
02/07/2009 ocidente [pt] phát âm ocidente 0 bình chọn
02/07/2009 despedir [pt] phát âm despedir 0 bình chọn
02/07/2009 errôneo [pt] phát âm errôneo 0 bình chọn
02/07/2009 idêntico [pt] phát âm idêntico 0 bình chọn
02/07/2009 sensível [pt] phát âm sensível 0 bình chọn
02/07/2009 cápsula [pt] phát âm cápsula 0 bình chọn
02/07/2009 prólogo [pt] phát âm prólogo 0 bình chọn
02/07/2009 truta [pt] phát âm truta 0 bình chọn
02/07/2009 cansar [pt] phát âm cansar 0 bình chọn
02/07/2009 Cidade do Cabo [pt] phát âm Cidade do Cabo 0 bình chọn
02/07/2009 amada [pt] phát âm amada 0 bình chọn
02/07/2009 ciúme [pt] phát âm ciúme 0 bình chọn
02/07/2009 reiterar [pt] phát âm reiterar 0 bình chọn
02/07/2009 diferenciar [pt] phát âm diferenciar 0 bình chọn
02/07/2009 sistema [pt] phát âm sistema -1 bình chọn
02/07/2009 parecer [pt] phát âm parecer -1 bình chọn
02/07/2009 designar [pt] phát âm designar 0 bình chọn
02/07/2009 sequer [pt] phát âm sequer 0 bình chọn
02/07/2009 gravura [pt] phát âm gravura 0 bình chọn
02/07/2009 eventualidade [pt] phát âm eventualidade 0 bình chọn