Thành viên:

MargaritaKiuru

Đăng ký phát âm của MargaritaKiuru

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/11/2015 национально-культурный [ru] phát âm национально-культурный 0 bình chọn
03/11/2015 экологичный [ru] phát âm экологичный 0 bình chọn
11/04/2015 интересен [ru] phát âm интересен 0 bình chọn
02/12/2014 Введенское [ru] phát âm Введенское 0 bình chọn
02/12/2014 русскость [ru] phát âm русскость 0 bình chọn
02/12/2014 глядишь [ru] phát âm глядишь 0 bình chọn
02/12/2014 трёхэтажные [ru] phát âm трёхэтажные 0 bình chọn
02/12/2014 баллов [ru] phát âm баллов 0 bình chọn
02/12/2014 боялось [ru] phát âm боялось 0 bình chọn
02/12/2014 прокрустово ложе [ru] phát âm прокрустово ложе 0 bình chọn
01/12/2014 приведенной [ru] phát âm приведенной 0 bình chọn
01/12/2014 обратить в бегство [ru] phát âm обратить в бегство -1 bình chọn
01/12/2014 граничащим [ru] phát âm граничащим 0 bình chọn
01/12/2014 легкомыслием [ru] phát âm легкомыслием 0 bình chọn
01/12/2014 трёхэтажная [ru] phát âm трёхэтажная 0 bình chọn
01/12/2014 как должное [ru] phát âm как должное 0 bình chọn
01/12/2014 Бельские [ru] phát âm Бельские 0 bình chọn
01/12/2014 князей [ru] phát âm князей 0 bình chọn
01/12/2014 побелить [ru] phát âm побелить 0 bình chọn
28/11/2014 самурайской [ru] phát âm самурайской 0 bình chọn
28/11/2014 сколоченными [ru] phát âm сколоченными 0 bình chọn
28/11/2014 уговорю [ru] phát âm уговорю 0 bình chọn
28/11/2014 противопоставляет [ru] phát âm противопоставляет 0 bình chọn
28/11/2014 перевоспитает [ru] phát âm перевоспитает 0 bình chọn
28/11/2014 летописным [ru] phát âm летописным 0 bình chọn
28/11/2014 оговоры [ru] phát âm оговоры 0 bình chọn
28/11/2014 озёрами [ru] phát âm озёрами 0 bình chọn
28/11/2014 выразился [ru] phát âm выразился 0 bình chọn
28/11/2014 рижскому [ru] phát âm рижскому 0 bình chọn
28/11/2014 кольнуло [ru] phát âm кольнуло 0 bình chọn