Thành viên:

Marijaa

Đăng ký phát âm của Marijaa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/10/2010 Karađorđeva šnicla [sr] phát âm Karađorđeva šnicla 0 bình chọn
15/09/2010 Cvetkovic [sr] phát âm Cvetkovic 0 bình chọn
15/09/2010 tanjir [sr] phát âm tanjir 0 bình chọn
30/08/2010 омладина [sr] phát âm омладина 0 bình chọn
30/08/2010 одсјај [sr] phát âm одсјај 0 bình chọn
30/08/2010 Никола Тесла / Nikola Tesla [sr] phát âm Никола Тесла / Nikola Tesla 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/08/2010 осим [sr] phát âm осим 0 bình chọn
30/08/2010 поље [sr] phát âm поље 0 bình chọn
30/08/2010 продукт [sr] phát âm продукт 0 bình chọn
30/08/2010 наивно [sr] phát âm наивно 0 bình chọn
30/08/2010 хаотично [sr] phát âm хаотично 0 bình chọn
30/08/2010 физиолог [sr] phát âm физиолог 0 bình chọn
30/08/2010 фитопатолог [sr] phát âm фитопатолог 0 bình chọn
30/08/2010 Дон Кихот [sr] phát âm Дон Кихот 0 bình chọn
30/08/2010 луда [sr] phát âm луда 0 bình chọn
30/08/2010 дебело [sr] phát âm дебело 0 bình chọn
30/08/2010 де-факто [sr] phát âm де-факто 0 bình chọn
30/08/2010 Малина [sr] phát âm Малина 0 bình chọn
30/08/2010 извод [sr] phát âm извод 0 bình chọn
30/08/2010 Душан Бајевић [sr] phát âm Душан Бајевић 0 bình chọn
18/08/2010 гомила [sr] phát âm гомила 0 bình chọn
18/08/2010 годишње доба [sr] phát âm годишње доба 0 bình chọn
18/08/2010 веза [sr] phát âm веза 0 bình chọn
18/08/2010 датум [sr] phát âm датум 0 bình chọn
18/08/2010 век [sr] phát âm век 0 bình chọn
18/08/2010 дан [sr] phát âm дан 0 bình chọn
18/08/2010 али [sr] phát âm али 0 bình chọn
18/08/2010 ваљда [sr] phát âm ваљда 0 bình chọn
18/08/2010 Ван [sr] phát âm Ван 0 bình chọn
18/08/2010 крај [sr] phát âm крај 0 bình chọn