Thành viên:

Marijaa

Đăng ký phát âm của Marijaa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
27/01/2011 Колумбија [sr] phát âm Колумбија Của svarog
21/09/2010 sedge [en] phát âm sedge Của Unibot
19/09/2010 Steppenwolf [en] phát âm Steppenwolf Của jondlm
15/09/2010 Afric Simone [pt] phát âm Afric Simone Của pathgs
30/08/2010 Arctic Monkeys [en] phát âm Arctic Monkeys Của calumjames
29/08/2010 извод [sr] phát âm извод 0 bình chọn
29/08/2010 де-факто [sr] phát âm де-факто 0 bình chọn
29/08/2010 дебело [sr] phát âm дебело 0 bình chọn
29/08/2010 луда [sr] phát âm луда 0 bình chọn
29/08/2010 Дон Кихот [sr] phát âm Дон Кихот 0 bình chọn
29/08/2010 фитопатолог [sr] phát âm фитопатолог 0 bình chọn
29/08/2010 физиолог [sr] phát âm физиолог 0 bình chọn
29/08/2010 хаотично [sr] phát âm хаотично 0 bình chọn
29/08/2010 наивно [sr] phát âm наивно 0 bình chọn
29/08/2010 Малина [sr] phát âm Малина 0 bình chọn
07/08/2010 Milan Stanković [sr] phát âm Milan Stanković 0 bình chọn
02/08/2010 Ђорђе [sr] phát âm Ђорђе 0 bình chọn
02/08/2010 Marija [sr] phát âm Marija 0 bình chọn
26/07/2010 Đorđe Balašević [sr] phát âm Đorđe Balašević 0 bình chọn
26/07/2010 Branislav [sr] phát âm Branislav 0 bình chọn
26/07/2010 gimnazija [sr] phát âm gimnazija 0 bình chọn
23/07/2010 dobro [sr] phát âm dobro 2 bình chọn Phát âm tốt nhất