Thành viên:

Marijaa

Đăng ký phát âm của Marijaa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/08/2010 регија [sr] phát âm регија 0 bình chọn
08/08/2010 свето писмо [sr] phát âm свето писмо 0 bình chọn
07/08/2010 дати [sr] phát âm дати 0 bình chọn
07/08/2010 кама [sr] phát âm кама 0 bình chọn
07/08/2010 лук [sr] phát âm лук 0 bình chọn
07/08/2010 мати [sr] phát âm мати 0 bình chọn
07/08/2010 одакле [sr] phát âm одакле 0 bình chọn
07/08/2010 отаџбина [sr] phát âm отаџбина 0 bình chọn
07/08/2010 по [sr] phát âm по 0 bình chọn
07/08/2010 оружје [sr] phát âm оружје 0 bình chọn
07/08/2010 покољење [sr] phát âm покољење 0 bình chọn
07/08/2010 Mladen Kašćelan [sr] phát âm Mladen Kašćelan 0 bình chọn
07/08/2010 Ivan Đurđević [sr] phát âm Ivan Đurđević 0 bình chọn
07/08/2010 Dragan Paljić [sr] phát âm Dragan Paljić 0 bình chọn
07/08/2010 Dimitrije Injac [sr] phát âm Dimitrije Injac 0 bình chọn
07/08/2010 Dimitar [sr] phát âm Dimitar 0 bình chọn
07/08/2010 Srđa Knežević [sr] phát âm Srđa Knežević 0 bình chọn
07/08/2010 Milan Stanković [sr] phát âm Milan Stanković 0 bình chọn
06/08/2010 Miloš Budaković [sr] phát âm Miloš Budaković 0 bình chọn
06/08/2010 Nikola Mijailović [sr] phát âm Nikola Mijailović 0 bình chọn
06/08/2010 Milan Jovanić [sr] phát âm Milan Jovanić 0 bình chọn
06/08/2010 свежији [sr] phát âm свежији 0 bình chọn
06/08/2010 самопослуживање [sr] phát âm самопослуживање 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/08/2010 влада [sr] phát âm влада 0 bình chọn
06/08/2010 pravoslavlje [sr] phát âm pravoslavlje 0 bình chọn
06/08/2010 давати [sr] phát âm давати 0 bình chọn
06/08/2010 Marko Bajić [sr] phát âm Marko Bajić 0 bình chọn
06/08/2010 Milan Nikolić [sr] phát âm Milan Nikolić 0 bình chọn
06/08/2010 vuk [bs] phát âm vuk 0 bình chọn
06/08/2010 Vuk Sotirović [sr] phát âm Vuk Sotirović 0 bình chọn