Thành viên:

Marijaa

Đăng ký phát âm của Marijaa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/08/2010 Bojan Isailović [sr] phát âm Bojan Isailović 0 bình chọn
06/08/2010 Milica Nataša Jovović [sr] phát âm Milica Nataša Jovović 0 bình chọn
06/08/2010 Aleksandar Vuković [sr] phát âm Aleksandar Vuković 0 bình chọn
06/08/2010 Miroslav Radović [sr] phát âm Miroslav Radović 0 bình chọn
06/08/2010 Vladimir Milenković [sr] phát âm Vladimir Milenković 0 bình chọn
06/08/2010 Miloš Kosanović [sr] phát âm Miloš Kosanović 0 bình chọn
02/08/2010 битка [sr] phát âm битка 0 bình chọn
02/08/2010 биографија [sr] phát âm биографија 0 bình chọn
02/08/2010 бескорисност [sr] phát âm бескорисност 0 bình chọn
02/08/2010 беседништво [sr] phát âm беседништво 0 bình chọn
02/08/2010 бео [sr] phát âm бео 0 bình chọn
02/08/2010 бељи [sr] phát âm бељи 0 bình chọn
02/08/2010 антимикотик [sr] phát âm антимикотик 0 bình chọn
02/08/2010 анђео [sr] phát âm анђео 0 bình chọn
02/08/2010 водолија [sr] phát âm водолија 0 bình chọn
02/08/2010 високопарност [sr] phát âm високопарност 0 bình chọn
02/08/2010 визуелно својство [sr] phát âm визуелно својство 0 bình chọn
02/08/2010 вежба [sr] phát âm вежба 0 bình chọn
02/08/2010 вашар [sr] phát âm вашар 0 bình chọn
02/08/2010 датум рођења [sr] phát âm датум рођења 0 bình chọn
02/08/2010 далеко [sr] phát âm далеко 0 bình chọn
02/08/2010 град [sr] phát âm град 0 bình chọn
02/08/2010 гљивична инфекција [sr] phát âm гљивична инфекција 0 bình chọn
02/08/2010 географска област [sr] phát âm географска област 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/08/2010 рајсфершлус [sr] phát âm рајсфершлус 0 bình chọn
02/08/2010 за [sr] phát âm за 0 bình chọn
02/08/2010 жут [sr] phát âm жут 0 bình chọn
02/08/2010 Ђорђе [sr] phát âm Ђорђе 0 bình chọn
02/08/2010 Marija [sr] phát âm Marija 0 bình chọn
31/07/2010 зелен [sr] phát âm зелен 0 bình chọn