Thành viên:

MasamiK

Đăng ký phát âm của MasamiK

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/05/2014 Istepô [pt] phát âm Istepô 0 bình chọn
03/05/2013 jinsão [pt] phát âm jinsão 0 bình chọn
03/05/2013 jinriquixá [pt] phát âm jinriquixá 0 bình chọn
03/05/2013 jiquiriçaense [pt] phát âm jiquiriçaense 0 bình chọn
03/05/2013 jeu de mots [pt] phát âm jeu de mots 1 bình chọn
03/05/2013 gleicheniácea [pt] phát âm gleicheniácea 0 bình chọn
03/05/2013 guaiamu [pt] phát âm guaiamu 0 bình chọn
03/05/2013 hiauim [pt] phát âm hiauim 0 bình chọn
03/05/2013 hidrofiídeo [pt] phát âm hidrofiídeo 0 bình chọn
03/05/2013 tijibu [pt] phát âm tijibu 0 bình chọn
03/05/2013 freeiro [pt] phát âm freeiro 0 bình chọn
03/05/2013 virar frege [pt] phát âm virar frege 0 bình chọn
03/05/2013 djidiu [pt] phát âm djidiu 0 bình chọn
03/05/2013 djallaba [pt] phát âm djallaba 0 bình chọn
18/04/2013 Michel Thiollent [pt] phát âm Michel Thiollent 0 bình chọn
18/04/2013 Sérgio Görgen [pt] phát âm Sérgio Görgen 0 bình chọn
13/04/2013 Post-it [pt] phát âm Post-it 0 bình chọn
13/04/2013 prodigalizais [pt] phát âm prodigalizais 0 bình chọn
13/04/2013 cremalheiras [pt] phát âm cremalheiras 0 bình chọn
13/04/2013 às pampas [pt] phát âm às pampas 0 bình chọn
11/01/2013 feiume [pt] phát âm feiume 0 bình chọn
11/01/2013 ortonímia [pt] phát âm ortonímia 0 bình chọn
11/01/2013 tzaréviche [pt] phát âm tzaréviche 0 bình chọn
11/01/2013 mazelas [pt] phát âm mazelas 0 bình chọn
10/01/2013 digitalização [pt] phát âm digitalização 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/01/2013 desumanidade [pt] phát âm desumanidade 0 bình chọn
10/01/2013 poesia parnasiana [pt] phát âm poesia parnasiana 0 bình chọn
10/01/2013 cargo eletivo [pt] phát âm cargo eletivo 0 bình chọn
10/01/2013 microssérie [pt] phát âm microssérie 0 bình chọn
10/01/2013 quimioterápico [pt] phát âm quimioterápico 0 bình chọn